Ngân hàng BIDV cắt giảm chỉ tiêu lợi nhuận 1,5 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2012. Do đó, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 5,8 nghìn tỷ đồng đặt ra từ đầu năm không thể thực hiện được. Đồng ý. Ngược lại, BIDV điều chỉnh giảm lợi nhuận hơn 1,5 nghìn tỷ đồng và đặt kế hoạch năm nay là 4,272 tỷ đồng. Do lãi suất thấp hơn 1,5 nghìn tỷ đồng, ROA của BIDV cũng giảm từ 1% dự kiến ​​xuống 0,7%. Tương tự, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 17% lên 12,5%.

Về cổ tức, BIDV sẽ chia cổ tức tỷ lệ 11,7% năm 2012 thay vì mức cổ tức 14% đã hứa với cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông tại Đầu năm .

Tỷ lệ nợ xấu của BIDV tính đến tháng 9/2012 là 2,77%, tương đương hơn 9,2 nghìn tỷ đồng. BIDV dự kiến ​​kiểm soát nợ xấu ở mức 2,8% vào đầu năm 2012, nhưng đến nay đã được điều chỉnh xuống 3%.

Đại diện BIDV cho biết khi giải thích về việc điều chỉnh này, nguyên nhân đến từ thị trường. Ngân hàng giải thích: “Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam khó khăn đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các công ty trong đó có BIDV.” Trước đó, BIDV cũng chính thức hoãn niêm yết 2,3 tỷ cổ phiếu BID tại TP.HCM. Sở giao dịch chứng khoán thành phố Ming. Nguyên nhân dẫn đến việc không thể trích dẫn lợi nhuận của BIDV là do điều kiện thị trường, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giảm. Theo BIDV, phương án hoãn niêm yết đã được Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Quốc dân chấp thuận. Giờ đăng ký BIDV vẫn mở.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?