Bộ Tài chính: Cà Mau và Bạc Liêu chỉ là những khoản nợ đặc biệt

Trong một cuộc phỏng vấn với VnExpress, ông Feng Qingxiong, giám đốc phòng ngân sách của Bộ Tài chính, nói rằng ông sẽ không sử dụng ngân sách trung ương để “cứu” các khu vực này.

Trước đây, một số vùng yêu thích ngân sách. Chỉ ra số tiền chi tiêu. Cụ thể hơn, theo báo cáo tài chính của Ủy ban thành phố Bacliu, ngân sách của Sở đã phê duyệt năm 2015 vượt 7,5 tỷ đồng, nhưng đến cuối tháng 7, 7,67 tỷ đồng đã được sử dụng. .

Hồ sơ xóa nợ vào ngày 31 tháng 7 xảy ra vào ngày 21 tháng 9 và cơ quan này nợ rất nhiều. Trong số đó, kiểm tra sức khỏe năm 2015 vượt quá 619 triệu. Tiếp theo là khoản nợ bảo hiểm xã hội trị giá 366 triệu rupiah, soạn thảo 200 triệu rupiah, tiếp nhận 192 triệu khách, mua máy photocopy trị giá 268 triệu rupiah, hỗ trợ 180 triệu euro để lấy bằng thạc sĩ, sách, tài liệu, quà tặng cộng 198 triệu đồng .. Tổng số nợ là 2,8 tỷ đồng.

Ngân sách tạm thời được Ban Chấp hành Đảng ủy Bắc phê duyệt năm 2015 vượt 7,5 tỷ đồng, nhưng đạt 7,67 tỷ đồng vào cuối tháng 7. Vào giữa tháng 10, Phòng An sinh xã hội Bạc Liêu đã gửi một tài liệu đến Văn phòng Đảng Thành phố Bạc Liêu yêu cầu “rút tiền”. Cuối tháng 9, sở vẫn còn nợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm. 36 công nhân làm bảo hiểm y tế và thất nghiệp, với tổng số tiền hơn 477 triệu công nhân, và đề nghị “trả phí chuyển nhượng cuối cùng”.

Đồng thời, tại thành phố Cà Mau, báo cáo 30/11 về tình hình nợ ngân sách này cho thấy trong nhiều năm, thành phố chưa đạt được thu ngân sách, nhưng chi ngân sách luôn cao hơn dự kiến.

Năm 2012, tổng chi vượt 550 tỷ đồng, trong khi ngân sách vượt quá 500 tỷ đồng. Năm 2013, khi ngân sách thành phố Cà Mau vượt quá 536 tỷ đồng và chi tiêu vượt quá 627 tỷ đồng, sự mất cân đối vượt quá 90 tỷ đồng …

Một người phụ trách tại thành phố Cà Mau đã thừa nhận rằng sự mất cân đối này là do Doanh thu ngân sách kém trong nhiều năm đã khiến cho những tiến bộ phải mất nhiều năm. Do đó, Kamau City trở thành một “con nợ lớn”.

Từ đầu năm đến ngày 22 tháng 11, với ngân sách cân đối ngân sách thành phố và sự hỗ trợ của tỉnh, tổng dư nợ xây dựng vốn vượt quá 60 tỷ rupiah (ước tính số tiền và số nợ sau khi hoàn thành dự án). Điều này đại diện cho gần 90 tỷ đồng Việt Nam (VND).

Theo ông Võ Thành Hùng, thông qua thảo luận với người dân địa phương, tỉnh Bạc Liêu sẽ đảm bảo rằng hành vi của nó được cân bằng và điều này sẽ không “ảnh hưởng” đến đánh giá chung. Ủy ban thành phố Balleu là đơn vị sử dụng ngân sách của thành phố. Do đó, thành phố trước tiên phải xem xét việc thực hiện ngân sách của mình. Trong trường hợp khó khăn, vui lòng đảm bảo rằng bạn đến từng tỉnh để quản lý theo tinh thần của báo giá và chỉ vào ngày 6 tháng 6 năm 2006 Trước Thủ tướng nói: “Ông Hồng. Giật giáo, Giám đốc Bộ phận Ngân sách cũng cho biết, Bộ Tài chính đã yêu cầu tất cả các tỉnh, thành phố báo cáo thu nhập và chi tiêu của hai trường hợp. Bạc Liêu và Cà Mau đang nợ nần rất nhiều. Tuy nhiên, cho đến nay, không có khó khăn địa phương nào khác, và xác nhận rằng đây chỉ là hai trường hợp riêng biệt. Ông Hồng nói: “Phải có một biện pháp mới để thắt chặt chi tiêu cộng đồng để tránh tình trạng này.”

Theo Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng phải cân đối thâm hụt, nếu có thâm hụt thì phải lên kế hoạch. Giảm chi phí và các sự kiện không lường trước, bạn có thể tiết kiệm 10% chi phí để tự động bồi thường.

Nếu tất cả các tài nguyên này được sử dụng, nó vẫn không thể được cân bằng. Các báo cáo phải được lập cho chính quyền trung ương để đánh giá nguồn cung để đảm bảo các nhiệm vụ chi tiêu quan trọng của địa phương, đặc biệt là về an ninh xã hội và con người.

Thành Lan-Thanh Đức

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?