Nhiều quy định thắt chặt thị trường liên ngân hàng

Đầu năm 2013, Ngân hàng Quốc gia đã ban hành Thông tư số 01, sửa đổi và bổ sung một số quy định của Thông tư số 21 về hoạt động thị trường liên ngân hàng ban hành vào tháng 6/2012. Một trong những điểm bổ sung là điều kiện vay của thị trường. Cụ thể, khi vay, một ngân hàng không nên có khoản nợ quá hạn từ 10 ngày trở lên với một ngân hàng khác – trừ khi thống đốc cho phép họ vay.

Các ngân hàng nợ quá hạn hơn 10 ngày sẽ không tiếp tục vay trên thị trường 2. Nghệ thuật: Anh Quân.

Ngoài ra, thông tư cũng sửa đổi và bổ sung Điều 9 về các khoản vay. Các ngân hàng được phép cho vay lẫn nhau để bù đắp cho sự thiếu hụt tạm thời về khả năng thanh toán và vốn dựa trên cân bằng vốn và yêu cầu dự trữ tối thiểu để sử dụng vốn. Ngoài ra, các ngân hàng cũng có thể cung cấp các khoản vay để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động.

Chẳng hạn như cho vay, hoạt động vay ngân hàng nước ngoài từ cùng một ngân hàng giữa các chi nhánh của cùng một ngân hàng Việt Nam và các hoạt động sẽ không thực hiện các hoạt động để đảm bảo tính thanh khoản của các giao dịch chứng khoán phải được thông báo.

Ngoài ra, Thông báo 01 cũng sửa đổi và bổ sung nhiều điều khoản theo điều kiện. Chuẩn bị, mua, bán và thực hiện các hoạt động cho vay, mua và bán giấy có giá trị kỳ hạn giữa các tổ chức tín dụng và ngân hàng nước ngoài.

Trước đó, Thông báo Ngân hàng Quốc gia số 21 đã được ban hành và có hiệu lực vào ngày 1/9. Thông tư quy định rằng các ngân hàng chỉ có thể vay và cho vay tiền không quá một năm và không thể gửi hoặc nhận tiền gửi giữa các ngân hàng trừ khi các khoản tiền gửi này được sử dụng để thanh toán. Ngân hàng Quốc gia cũng đã công bố hoạt động kinh doanh ngân hàng hàng tuần từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 5 năm 2013. Do đó, các giao dịch liên ngân hàng tại Việt Nam đã giảm gần 50% xuống còn 38,943 tỷ đồng Việt Nam. Giao dịch bằng đô la cũng giảm 67% xuống còn 3,019 tỷ đồng. Giao dịch liên ngân hàng chủ yếu tập trung vào ban đêm và hàng tuần, chiếm 83% tổng doanh thu.

Lãi suất trung bình VND theo tình hình ban đêm và điều kiện 3 tuần tăng lúc 12 tháng, và giảm sau 1 và 2 tháng. Đối với các giao dịch bằng đô la Mỹ, lãi suất trung bình trong giai đoạn này rơi vào ban đêm và tháng và tăng hàng tuần, hàng tuần và hàng tháng.

Trâm Anh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?