Thặng dư thương mại tháng hai đạt 900 triệu đô la Mỹ

Cục Thống kê Quốc gia vừa công bố khối lượng thương mại xuất nhập khẩu quốc gia trong tháng hai và hai tháng đầu năm. Cụ thể, doanh số xuất khẩu của nước này trong tháng 2 ước tính khoảng 7,5 tỷ USD, giảm 34,6% so với tháng 1, với hầu hết các loại sản phẩm đều giảm. So với tháng một. Dệt may và điện tử, máy tính và linh kiện là hai loại có xuất khẩu cao nhất trong tháng 2, đạt lần lượt 1,25 tỷ đô la Mỹ và 120 tỷ đô la Mỹ. Trong hai tháng đầu năm nay, doanh số của hai nhóm này lần lượt đạt 2,84 tỷ USD và 2,68 tỷ USD, tăng 38,4% và 67,3% so với cùng kỳ năm 2012. -Giá trị nhập khẩu trong tháng 2 ước tính khoảng 6,6 tỷ USD, giảm 38,3% so với tháng trước. Nhập khẩu lớn nhất là thiết bị cơ khí, trị giá 900 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là điện tử, máy tính và linh kiện là 850 triệu đô la Mỹ và khí hóa lỏng là 535 triệu đô la Mỹ.

Thông thường trong hai tháng đầu năm nay, hầu hết các sản phẩm nhập khẩu Các thể loại đã tăng lên trong cùng thời gian. Đặc biệt, các phương tiện vận chuyển và các nhóm phụ tùng khác tăng gần 328,8% so với hai tháng đầu năm 2012.

Trong tháng 2, thặng dư thương mại của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài là gần 144 tỷ đồng Việt Nam. Đồng đô la Mỹ đã đưa thặng dư thương mại trong tháng 2 lên 900 triệu đô la Mỹ, tăng so với tháng một. Nói chung, thặng dư thương mại trong hai tháng đầu năm là gần 1,68 tỷ USD.

Ngọc Tuyền

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?