“Phân tích” của Hà Nội về khói mù kinh tế

Theo dữ liệu từ Ủy ban Nhân dân Hà Nội, do sức mua thấp và mức tiêu thụ thấp, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số này tăng 4,3%, thấp hơn 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Do nhiều dự án xây dựng, ngành xây dựng cũng gặp khó khăn. Do chính sách tiền tệ nghiêm ngặt, các khu vực đô thị đã bị đình chỉ hoặc mở rộng, tăng 8.2%, thấp hơn 8% và 6% so với kế hoạch hàng năm. – Đặc biệt, thu ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 62 nghìn tỷ dinar, đạt 38% ngân sách. -Các nhà lãnh đạo thành phố đã đưa ra 7 bộ giải pháp, như hỗ trợ tiếp thị trường học, phân tích hàng tồn kho, cho vay hỗ trợ, lãi suất để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thực hiện chính sách thuế, phá hủy thị trường bất động sản, cải thiện PCI … Tại cuộc họp của ủy ban điều hành được tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 25, các nhà lãnh đạo khu vực đã tập trung năng lượng để phân tích nguyên nhân của nền kinh tế vốn bực bội. Huang Congkui, thư ký quận Hoàn Kiếm, cho biết các doanh nghiệp đang thực sự gặp khó khăn. Đặc biệt tại khu vực này, hơn 600 cửa hàng đã phải ngừng hoạt động. Do tốc độ chậm, hàng loạt cửa hàng thương hiệu đã bị đóng cửa. Do đó, ngân sách khu vực chỉ đạt 31%.

“Nếu mục tiêu GDP không tăng 8%, thành phố cần có biện pháp hỗ trợ thị trường và hướng dẫn mạnh mẽ nguồn thu ngân sách. Vấn đề rất khó khăn”, ông Khôi nói.

Ông Nguyễn Quang Sơn, Bí thư Thành phố Sơn Tây, cho biết, mục tiêu mà khu vực đặt ra là thu ngân sách 231 tỷ đồng, bao gồm 100 tỷ đồng bạc. Trái đất. Tuy nhiên, do sự tồn tại của các dự án nhà ở, các dự án đấu giá đất đã ổn định và không có người mua, nên rất khó thực hiện trong thực tế. Trong khu vực, nhiều công ty nợ thuế, nhưng cũng có nhiều quốc gia đang nợ nần và làm việc miễn phí. Từ quan điểm kinh doanh, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch Công ty Thương mại Hà Nội, chỉ ra rằng các công ty rất cần sự hỗ trợ của thành phố và sự giúp đỡ của chính phủ trong giai đoạn tiêu thụ. Sản phẩm, làm thế nào người tiêu dùng có được hàng hóa một cách nhanh chóng. tốt hơn. Ông nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay là có các trung tâm xúc tiến trong tất cả các bộ phận, nhưng không có “mệnh lệnh”, nhân viên bị phân tán và quan hệ quốc tế không được thúc đẩy. Đại sứ quán, nhưng lãnh đạo hiện tại của bộ phận không đủ để đáp ứng nhu cầu chỉ huy như một trung tâm xúc tiến thành phố. Ông Tang nhận xét.

Nguyễn Thị Mai Tự, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, cho biết mặc dù lãi suất thấp, nhiều công ty vẫn không vay tiền vì “họ không có nhu cầu và không thể sử dụng”. Hoạt động vốn. Trong ba tháng đầu năm nay, số dư tín dụng gần như âm 5%. Ngân hàng đã cố gắng tìm công ty để được vay, và hợp tác với hơn 500 công ty nhưng chỉ vay 19 ngân hàng. Trong những tháng gần đây, các ngân hàng đã cố gắng cho vay đối tượng như các doanh nghiệp nông nghiệp và vừa và các gia đình chính trị nhỏ. … Tín dụng tăng 2-3%. Bà Suong cho biết, trong tương lai gần, các ngân hàng sẽ cung cấp các gói tín dụng thương mại, đặc biệt là 30 gói tín dụng. 000.000 tỷ rupiah để mua nhà ở xã hội để kích thích thị trường bất động sản. Các ngân hàng cho vay từ kế hoạch hỗ trợ này sẽ nhận được dự án và cung cấp thông tin cho mọi người.

Cho vay

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?