Công ty gia đình Viglacera nói lời tạm biệt với Sở giao dịch chứng khoán

Vào giữa tuần, Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT) đã tổ chức một cuộc họp cổ đông đặc biệt để thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu TLT và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho cả năm. Do đó, ban quản lý nên thực hiện thời hạn đóng danh sách cổ đông trong quý đầu tiên của năm 2013 để hủy niêm yết và chuyển đăng ký sang UPCOM. Do đó, Viglacera Thăng Long sẽ tự nguyện xóa sổ gần 7 triệu cổ phiếu, tương đương với gần 70 tỷ đồng Việt Nam.

Quan điểm làm việc tại Viglacera Đông Triều. Ảnh: QNP

Ngoài ra, công ty quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và mục tiêu sản xuất cho cả năm. Đặc biệt, doanh thu tăng từ 365 triệu đồng lên 280,5 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế phải đạt 1 triệu đồng. Hiện tại đã điều chỉnh mức lỗ 34,6 triệu đồng. Doanh số của Viglacera Thăng Long cũng tăng từ 4,49 triệu mét vuông lên 4 triệu mét vuông. Tuy nhiên, sản lượng tăng nhẹ, từ 4,2 triệu mét vuông lên 4,3 triệu mét vuông.

Đầu quý II, mặc dù Viglacera Thăng Long đã lỗ lũy kế 106 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản. Trong ngắn hạn, 156,5 tỷ đô la Mỹ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp vẫn tin rằng hoạt động liên tục trong tương lai sẽ không bị ảnh hưởng. Trong thời gian giao dịch vào ngày 17 tháng 12, cổ phần của TLT trong công ty chỉ là 1.400 đồng mỗi đơn vị.

Cũng trong trường hợp này, Dong Triệu Viglacera (DTC), một công ty khác sở hữu gia đình Viglacera, cũng đã tổ chức một cuộc họp đại hội đồng cổ đông đặc biệt. Cuối tuần trước (14/2), ngày thứ hai của cuộc họp Viglacera Thăng Long. Nội dung chính bao gồm kết quả giao dịch của 9 tháng trước và kết thúc kế hoạch hủy niêm yết chứng khoán. Tính đến ngày 30 tháng 9, Đồng Triều Viglacera có lợi nhuận trước thuế 55,3 tỷ rupiah. . Công ty dự kiến ​​sẽ lỗ thêm gần 12 tỷ đồng trong quý IV. Do đó, công ty Lôi lỗ lũy kế cả năm có thể là 67,2 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ dự kiến ​​chỉ là 61,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, khoản lỗ ngắn hạn và ngắn hạn của Viglacera Đông Triều là gần 109 tỷ đồng. Trả nợ dài hạn, vay ngân hàng dài hạn 38 tỷ rupiah, hàng tồn kho tăng lên 37 tỷ rupiah, trong đó 15 tỷ rupiah là sản phẩm hoàn chỉnh. Hiện tại, giá cổ phiếu là 3.800 đồng / chiếc.

Trong quý đầu tiên của năm 2013, Viglacera Dong Triệu cũng nên đóng danh sách cổ đông để hủy niêm yết và chuyển nhượng UPCOM với tổng giá trị 4 triệu cổ phiếu vào UPCOM. Mệnh giá là 40 tỷ đồng Việt Nam.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?