Bộ Tài chính đã chuyển thêm 1,70 tỷ đồng Việt Nam để bù đắp cho sự cố Formosa

Số tiền này tương đương với 500 triệu USD (khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng) được bồi thường bởi Công ty TNHH Thép Hồng Tương. Formosa Hà Tĩnh bồi thường cho những người bị ảnh hưởng bởi các sự cố trong môi trường biển. . Tiến độ xảy ra hai tháng sau khi ra mắt vào giữa tháng 12 năm 2016.

Trong số tiền trên, tỉnh Hetian nhận được 560 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình nhận được 760 tỷ đồng, trị giá 160 tỷ đồng, và Thừa Thiên Huế là 200 tỷ đồng. – Rõ ràng, trong quý 3 năm 2016, Bộ Tài chính đã thông báo rằng họ đã trả trước 3 nghìn tỷ đồng Việt Nam để bồi thường cho ngư dân ở bốn tỉnh này. Trong đợt đầu tiên, Guangping nhận được 1,1 nghìn tỷ đồng Việt Nam, Heting nhận được 1 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tiếp theo là Quảng Tây 300 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế nhận 400 tỷ đồng. Lũ lụt liên tục vào cuối năm 2016 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình cung cấp hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng.

Cho đến nay, tổng số tiền viện trợ đã gần 47 nghìn tỷ đồng. Cơ quan quản lý đang xúc tiến công tác bồi thường ở nhiều nơi .

Sau sự cố hàng hải do Formosa gây ra vào tháng 9/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành tiêu chuẩn bồi thường cho nạn nhân của bốn tỉnh trên. Quyết định. Do đó, có 7 nhóm đối tượng được xác định. Thiệt hại bao gồm đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản, hoạt động đánh bắt cá ven biển, dịch vụ hậu cần thủy sản, thương mại và dịch vụ du lịch ven biển, mua sắm và lưu trữ tạm thời các sản phẩm thủy sản.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?