Thặng dư thương mại của đất nước trong tháng 8 là 600 triệu đô la.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, cả nước doanh thu xuất khẩu trong tháng 8 đạt 11,92 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu chỉ tăng 1% lên 11,32 tỷ đô la Mỹ, và thặng dư thương mại trong tháng này là 600 triệu đô la Mỹ. Đây là tháng thứ ba liên tiếp của thặng dư thương mại. Các số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan đặc biệt đáng ngạc nhiên, khi Tổng cục Thống kê trước đó ước tính rằng thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 8 là 300 triệu đô la. Lý do chính cho sự khác biệt này là nửa cuối của tháng. Ở nước thứ tám, thặng dư thương mại của đất nước là $ 760 triệu, và số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia được cập nhật lên 20 mỗi ngày.

Do đó, kể từ đầu năm, thâm hụt thương mại dài hạn đã được cân bằng với thặng dư thương mại và một tháng, làm cho thặng dư cán cân thương mại của Việt Nam kể từ đầu năm nay đạt 170 triệu đô la Mỹ. Trong số đó, khối lượng xuất khẩu tám tháng đạt 85,16 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu giảm (+ 14%) xuống còn 84,99 tỷ USD.

Tuy nhiên, yếu tố chính của cán cân thương mại của Việt Nam vẫn đến từ các công ty đầu tư trực tiếp. Đầu tư nước ngoài (FDI). Thặng dư thương mại trong tháng 8 cao hơn mức quốc gia, đạt 940 triệu đô la Mỹ và đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng. So với tổng doanh thu xuất khẩu của cả nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 60% xuất khẩu. Trong nhóm sản phẩm, các sản phẩm công nghệ cao xuất khẩu điện thoại di động và linh kiện luôn là sản phẩm tăng trưởng nhanh nhất. Nó vẫn đứng đầu danh sách với doanh thu 13,4 tỷ USD, tăng 80% so với cùng kỳ, và máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,8 tỷ USD, tăng 42%. Các sản phẩm xuất khẩu truyền thống như dệt may vẫn đứng thứ hai với 11,4 tỷ USD, tăng 17%. Xuất khẩu giày dép đạt 5,5 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu dầu thô (loại đóng góp nhiều nhất vào thuế quốc gia) đã giảm 10% xuống còn 4,9 tỷ USD. Trong khi nhập khẩu, không có ngành công nghiệp. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Việt Nam, 8 tháng sau, các công ty Việt Nam vẫn cần nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng lớn nhất, với tổng giá trị 11,6 tỷ USD, tiếp theo là máy tính nhập khẩu và các sản phẩm điện tử. Và phụ tùng (11,5 tỷ USD).

Do đó, với mục tiêu xuất khẩu là 126 tỷ đô la Mỹ, quốc gia này đã đạt được gần 70% mục tiêu xuất khẩu trong vòng 8 tháng. Đồng thời, khi thâm hụt do Quốc hội phân bổ không vượt quá 7% tổng kim ngạch xuất khẩu, mục tiêu của cán cân thương mại là tích cực, nhưng trong 8 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại không chỉ là thâm hụt mà còn là thặng dư. . –Huyền thoại

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?