Doanh nghiệp nhà nước có thể phá sản sau khi thua lỗ

Nghị quyết đặt ra mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp lại ba trục chính trong vòng năm năm tới, bao gồm đầu tư công, doanh nghiệp công cộng và tổ chức tín dụng.

Để đạt được những mục tiêu này, Quốc hội đã chỉ đạo chính phủ hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính. Giống như kế hoạch được thực hiện năm năm trước, việc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục tập trung vào các công ty và công ty. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp lại này nhấn mạnh “nhanh hơn và mạnh hơn”. Quốc hội yêu cầu chính phủ tuân theo một hướng đi công khai và minh bạch trong khuôn khổ cơ chế thị trường thông qua tư nhân hóa và chuyển nhượng vốn nhà nước. Các công ty vốn hóa phải được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán trong một năm kể từ ngày chào bán công khai ban đầu và thu hút các nhà đầu tư chiến lược có khả năng. -Đối với các doanh nghiệp công cộng thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả và Quốc hội yêu cầu chính phủ quản lý hoàn toàn chúng, xem xét liệu các công ty này có bị phá sản theo luật hay không.

Việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế trong năm năm tới có thể khiến các công ty niêm yết bị thiệt hại.

– Nhấn mạnh vào cấu trúc công cộng. Bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, kỷ luật ngân sách và đảm bảo an ninh nợ công và tài chính quốc gia, chính phủ sẽ đầu tư mạnh mẽ để tổ chức lại các khoản thu ngân sách.

“Trong thực tế, năng lực kinh tế được sử dụng để tiết kiệm tiền. Tăng cường quản lý, nghị quyết cho biết:” Sử dụng vốn vay hiệu quả là chỉ vay với khả năng trả nợ và kiểm soát chặt chẽ các khoản vay từ chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước. -Các nhà lập pháp cũng chỉ định chính phủ hoàn thành việc tái tổ chức chính phủ trong vòng 5 năm tới. Các tổ chức tín dụng, theo tiêu chuẩn của Basel II, đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu, chủ yếu sử dụng ngân hàng thương mại với mức vốn riêng, 12 đến 15 ngân hàng thương mại Tiêu chuẩn này được thông qua .

Theo ông Vũ Hồng Thành, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, tiếp thu ý kiến ​​của Quốc hội, mục tiêu thâm hụt ngân sách quốc gia của nghị quyết “đóng cửa” đến năm 2020 sẽ dưới 3,5% GDP, và nợ công sẽ không vượt quá 54% GDP, nợ công sẽ không vượt quá 65% GDP, nợ nước ngoài sẽ không vượt quá 50% GDP. Đầu tư công chiếm khoảng 31% đến 34% tổng đầu tư xã hội.

Trong nền kinh tế Tỷ lệ nợ xấu thực tế là dưới 3%, giá trị thị trường đạt 70% GDP và thị trường trái phiếu đạt 30% GDP … 5 năm sau …

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?