Premier: Ổn định vĩ mô là xương sống của nền kinh tế

Thủ tướng Ruan Xuanfu từ bài viết Duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất và kinh doanh, và thúc đẩy phát triển nhanh chóng và bền vững một lần nữa bày tỏ quan điểm này. .

Kinh tế và chuyển đổi mạnh mẽ

Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, nhớ lại những thành tựu kinh tế xã hội năm 2017, nói rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô tiếp tục đạt được thành công lớn, và tạo ra một khuôn khổ thúc đẩy phát triển kinh doanh và phát triển kinh tế. Tăng trưởng đóng góp trong năm 2017, xuất khẩu tăng đáng kể, với thặng dư thương mại là 2,8 tỷ USD và dự trữ ngoại hối gần 60 tỷ USD. Cân bằng ngân sách quốc gia đã được cải thiện, với tổng doanh thu vượt ngân sách 5,9%, tỷ lệ thâm hụt ngân sách quốc gia so với GDP đã giảm xuống còn 3,48% và tỷ lệ nợ công trên GDP đã giảm xuống còn 61,2%.

Trong ngắn hạn, tăng trưởng kinh tế đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào các chương trình kích thích kinh tế, và ngành công nghiệp khai thác đã đạt đến mức rất cao. Nó là nhiều nhất kể từ năm 2007 và là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực và thế giới, các ngành và ngành kinh tế lớn đã phát triển tốt, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống của người dân.

Với sự ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh và đầu tư đã được cải thiện. Hiệu quả kinh doanh tăng từ 82 lên 68/190, tăng 14 cấp, tăng khả năng cạnh tranh lên 5 bậc, mở rộng từ quốc gia / khu vực thứ 60 lên 55/137 quốc gia và khu vực; Để triển vọng “tích cực” của hiện đại hóa. Thủ tướng nhắc lại tầm nhìn mạch lạc trong quản lý kinh tế vĩ mô của chính phủ và tạo điều kiện cho sản xuất thương mại và phát triển bền vững. Ảnh: VGP

Quản lý kinh tế vĩ mô cần có “Kiến trúc sư trưởng”

Thủ tướng nhận thấy rằng khi lập kế hoạch và sử dụng kinh tế vĩ mô, cần phải xác nhận rằng quan điểm đồng thuận của chính phủ về quản lý kinh tế vĩ mô là đồng bộ, hiệu quả và linh hoạt Phương tiện chính trị đòi hỏi một “kiến trúc sư trưởng” hoặc “giám đốc”, trong đó chính sách, sự phối hợp và ưu tiên hợp lý phải được dành cho từng điều kiện và tình huống cụ thể trong từng thời kỳ. Kết hợp các chính sách này một cách đồng bộ và hài hòa sẽ giúp Việt Nam tránh được áp lực lạm phát của Việt Nam trong vài tháng đầu năm 2018, khi nền kinh tế Việt Nam hấp thụ một lượng lớn ngoại tệ. , Tính toán cẩn thận tác động và tác động của từng chính sách để đề xuất các giải pháp và giải pháp phù hợp khi thích hợp. Kinh nghiệm hoạt động năm 2017 cho thấy một loạt giá cho chăm sóc y tế, giáo dục và điện đã được điều chỉnh để tăng dưới áp lực thấp để tăng giá, nhưng chỉ số giá trung bình vẫn được kiểm soát ở mức 3,53%. .

Đọc toàn văn Thủ tướng Ruan Jinfu

Đối mặt với xu hướng nhanh chóng, bền vững và không thể đoán trước của nền kinh tế thế giới, ông chỉ ra rằng những người đứng đầu kinh tế vĩ mô của chính phủ cần theo dõi chặt chẽ sự phát triển này để làm cho nền kinh tế thế giới phát triển nhanh chóng. Quyết định phù hợp. Đối mặt với xu hướng nhiều nước (đối tác chính) quay trở lại để bảo vệ, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhu cầu đổi mới, cải cách thể chế và chính sách thương mại và đầu tư. Nếu không có chính sách phù hợp, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, điều kiện sản xuất và hoạt động, và thị trường trong nước, từ đó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các ngành và lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tuyên bố rằng việc quản lý các chính sách kinh tế vĩ mô phải dựa trên tình hình chung của toàn bộ nền kinh tế và phải phù hợp với đặc điểm của nền kinh tế. Quốc gia. Trong từng thời kỳ, cần xác định rõ các chính sách kinh tế vĩ mô phải dựa trên nền tảng vi mô, đặc biệt là tác động và tương tác đối với các chủ thể kinh tế chính, đặc biệt là các công ty và người tiêu dùng (gia đình). Là một nền kinh tế mở, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam phải đặc biệt chú ý đến sự độc lập và tự chủ của nền kinh tế và có các giải pháp chính trị phù hợp để tăng tính linh hoạt. Đối mặt với sự phát triển của thị trường quốc tế và sự phát triển của các chính sách của các cường quốc và đối tác.

Bảy nhiệm vụ hành động trong môi trường mới

Đất nước đang bước vào một giai đoạn mới của quá trình phát triển, nơi cơ hội, lợi thế và khó khăn đan xen với những thách thức.

Đối mặt với những thách thức mới, Thủ tướng Ruan Xuanfu nhấn mạnh bảy nhiệm vụ chính trong hoạt động kinh tế vĩ mô.

Trước tiên, thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng và hiệu quả, điều chỉnh đúng mức cung tiền và tăng trưởng tín dụng để tránh gây áp lực lên lạm phát, thúc đẩy tổ chức lại các tổ chức tín dụng và quản lý nợ xấu liên quan đến đảm bảo chất lượng tín dụng, đặc biệt là trong các lĩnh vực rủi ro tiềm ẩn; Phấn đấu để giảm lãi suấtNăng suất, duy trì tỷ lệ chất lượng / giá ổn định, quản lý tỷ giá dựa trên tín hiệu thị trường, có kế hoạch đối phó với các cú sốc bên ngoài và bên trong.

Trong bối cảnh lãi suất tăng và giá dầu thô và hàng hóa tăng, thách thức kiểm soát lạm phát năm 2018 là rất lớn. của. Về cơ bản, lộ trình thị trường để thực hiện giá dịch vụ giáo dục và chăm sóc sức khỏe trên phạm vi toàn cầu … và trong trường hợp không gian chính trị hạn chế, cũng cần phải bù một lượng lớn ngoại tệ vào hệ thống kinh tế, và kỳ vọng lạm phát luôn cao. – “Cần tích cực quản lý chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái, lãi suất phù hợp và đồng bộ hóa với chính sách ngân sách và các chính sách vĩ mô khác cần thực hiện. Mục tiêu hiện tại là đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát; Thủ tướng và các cấp; Chống thua lỗ, chuyển giá, trốn thuế, mở rộng quy mô và không làm suy yếu cơ sở thuế, tiết kiệm rất nhiều tiền trong chi thường xuyên, mua sắm và các cuộc họp. – Quản lý và sử dụng hiệu quả nợ công và đảm bảo khả năng trả nợ, đảm bảo nợ công và an ninh tài chính quốc gia Đồng thời, công chúng không thoát khỏi nợ nần và phải trở thành công cụ thúc đẩy sự phát triển. Đồng thời, việc phát triển ổn định thị trường chứng khoán đã trở thành một kênh quan trọng. Tăng vốn trong trung và dài hạn của nền kinh tế giúp chia sẻ gánh nặng với hệ thống ngân hàng. Hoa Kỳ hạ thuế suất thuế doanh nghiệp và tăng tar. Nếu rào cản khiến một số quốc gia và đối tác thay đổi chính sách theo hướng này, Việt Nam phải tập trung nghiên cứu và tìm giải pháp trong chính sách thuế, thương mại và đầu tư đúng đắn và kịp thời càng sớm càng tốt .

Thứ ba, tập trung vào giải pháp hiệu quả cho các vấn đề hợp lý trong phân bổ nguồn lực trên cả nước, ở mọi lĩnh vực, khu vực và địa phương. Việt Nam phải đẩy nhanh việc thực hiện và thanh toán đầu tư công, rà soát và phân bổ vốn đầu tư công hợp lý để thúc đẩy đầu tư tư nhân và các hình thức công và tư khác Hợp tác và đầu tư, ưu tiên phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng. Về mặt thương mại, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kích thích xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu theo các công cụ chính trị và rào cản kỹ thuật được quốc tế chấp nhận và cố gắng đạt được thặng dư thương mại cân bằng và bền vững; Liên kết trên chuỗi, tăng giá trị gia tăng, liên kết thị trường trong nước giữa khu vực kinh tế trong nước và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài với thị trường quốc tế. Chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn trợ giá điện, giáo dục và dịch vụ y tế liên quan đến hỗ trợ người thụ hưởng chính sách và người nghèo Giá, giúp giảm tác động. Quyết định đầu tư của công ty sai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điều này không có nghĩa là giá không được kiểm soát chặt chẽ bởi luật giá, giá chống độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh, thao túng giá và hành vi bất hợp pháp. – Thứ năm, thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh và tạo nền tảng vi mô vững chắc cho sự ổn định vĩ mô. Xác định rõ ràng các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chính có lợi thế cạnh tranh, để xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp dựa trên cơ chế thị trường và đặc biệt chú ý đến sản phẩm Và tiêu thụ sản phẩm.-Thúc đẩy tăng trưởng hiệu suất năm 2017, mỗi ngành và lĩnh vực có kịch bản sơ bộ hàng quý, và các biện pháp trực tiếp nghiêm ngặt và cụ thể được thực hiện để đảm bảo tăng trưởng đều đặn hơn trong quý và đạt được mục tiêu hàng năm. Và các chính sách và giải pháp hiệu quả, tập trung vào nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, kinh tế, công nghiệp, khả năng cạnh tranh và khả năng phục hồi của doanh nghiệp. Tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0 để thúc đẩy các ứng dụng công nghệ cao.

Thứ sáu, Hội nhập quốc tế đặt ra thách thức lớn đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng đó cũng là một cơ hội tốt. Đổi mới trong hoạch định và thực thi chính sách. Thương mại tự do đã đưa khối lượng thương mại xuất nhập khẩu của Việt Nam lên tới gần 425 tỷ USD vào năm 2017, lớn hơn cả việc gia nhập Việt Nam 10 năm của WTO đã tăng gấp bốn lần, vì vậy Việt Nam phải tận dụng tốt hơn các cơ hội do các hiệp định này cung cấp. Cuối cùng, cải thiện sự phối hợp chính sách giữa các bộ khác nhau Chất lượng chung của đất nước, phải đảm bảo rằng các nguyên tắc thiết lập các chính sách kinh tế vĩ mô không phải vì lợi ích địa phương mà là cho toàn bộ. -Nhiều tín hiệu lạc quan từ thị trường trong nước và quốc tế, dự báo kinh tế vĩ mô và kinh tếSự tăng trưởng trong năm 2018 vẫn tích cực, nhưng “trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng, không thể đoán trước và nhiều rủi ro tiềm ẩn, nó chắc chắn không được chủ quan”.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?