SHS Securities tiếp tục miễn nhiệm phó tổng giám đốc

Theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty TNHH Chứng khoán SHS đã chấm dứt hợp đồng lao động với Phó Giám đốc điều hành Sui Bùi Thị Minh Tâm từ ngày 29/12/2012. Bà Tâm, sinh năm 1973, là Thạc sĩ Tài chính và được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc SHS kể từ cuối năm 2011.

Trước mặt cô Tan, SHS cũng chấm dứt hợp đồng lao động với SHS vào ngày 19/11. Ông Chen Xiuzhong Zhong là Phó Tổng Giám đốc của Bộ An ninh Nội địa kể từ tháng 4/2012. Theo thông báo, ông Zhong đã từ chức theo nguyện vọng của mình. Cùng ngày, ông Zhong được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Royal International Securities Co., Ltd. (IRS) để thay thế ông Ruan Tongtuan.

SHS Securities được phát hành bởi ông Du Guangxian (bởi Hiền) Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bầu Hiền cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Thủy sản Pinghe (Bianfishco), SHB và Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Công nghiệp. Tập đoàn T & T AG.

SHS hiện có 4 cổ đông lớn. Cụ thể, T & T nắm giữ 12,33% vốn cổ phần, SHB nắm giữ 8,22% vốn cổ phần, Tập đoàn khai thác và than quốc gia Việt Nam nắm giữ 8,22% vốn cổ phần, và cổ đông cá nhân – ông Trần Tuấn Cường nắm 7 064% vốn cổ phần. Chia sẻ vốn. Theo báo cáo quản lý, ông Đỗ Quang Hiển nắm 25.000 cổ phiếu SHS, tương đương với tỷ lệ tài sản là 0,025%.

Trong quý 3/2012, SHS mất hơn 59 tỷ đồng. Báo cáo lợi nhuận nhiều hơn. 306 triệu đồng. Trong chín tháng đầu năm 2012, khoản lỗ của SHS giảm xuống còn 28 tỷ đồng, so với khoản lỗ gần 382 tỷ đồng cùng kỳ năm 2011. Trong 4 tháng qua .

Nam Phi

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?