Đường Ninh Hóa sở hữu gần 23% công ty nhiệt điện Gia Lai

Báo cáo của Công ty Nhiệt điện Gia Lai (SEC) hôm nay cho thấy từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12, Công ty TNHH Ninghe Sugar (NHS) đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu của cổ phiếu SEC. Do đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần của NHS trong SEC đã tăng từ 11,49% lên 22,98%, tương đương với 4 triệu cổ phiếu.

Ninh Hóa và Đường dây nhiệt điện Gia Lai có cùng Chủ tịch – Bà Nguyễn Thị Hoa và Chủ tịch Ban kiểm soát – Ông Phạm Cao Sơn. Cá nhân, cả bà Hoa và ông Sơn đều không sở hữu cổ phiếu của SEC.

Hôm qua, Công ty Cổ phần Bourbon Xining (SBT) cho biết bộ phận này hy vọng sẽ tăng cổ phần của mình trong các công ty nhiệt điện. Carrie thêm 10% đến 20%. Hiện tại, SBT nắm giữ 9,87% vốn, tương đương gần 3 triệu cổ phiếu của SEC.

Bourbon Tây Ninh là một công ty được quản lý bởi bà Dang Huynh Uc My. Bà Mỹ cũng là tổng giám đốc của Tập đoàn Thành Thành. Hiện tại, Thành Thành Thành nắm giữ 19,43% cổ phần của Công ty Nhiệt điện Gia Lai, tương đương 5,9 triệu cổ phiếu.

Hàn Phi

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?