Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ hoãn việc tư nhân hóa các doanh nghiệp công cộng

Vào ngày 17 tháng 10, Vương Đình Huế, Phó Chủ tịch Ban Chỉ đạo Trung ương Phục hồi và Phát triển Kinh doanh, đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thoái vốn và tư nhân hóa các doanh nghiệp công cộng và các lĩnh vực kinh doanh. Khu vực công-Theo dự kiến, TP HCM phải giữ 39 công ty trong năm 2018, nhưng sau 10 tháng, sẽ không còn đơn vị nào có giá trị nữa. Do đó, kế hoạch được coi là không thể.

Ông Ruan Qingpeng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, Đảng ủy thành phố đã nhiều lần đệ trình các thỏa thuận của Đảng lên Ủy ban Thường vụ để cải cách các doanh nghiệp công cộng, nhưng đến nay nó vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, quá trình thực hiện cũng đưa ra nhiều vấn đề mới cần được giải quyết, chẳng hạn như vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong việc đạt được các mục tiêu phát triển.

Vương Đình Huế, Phó Thủ tướng, chủ trì cuộc họp viết hoa của lãnh đạo nhà nước tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 10.

Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chính phủ cho phép thành phố điều chỉnh tiến độ vốn hóa và thoái vốn trong năm 2018-2019 như sau: 2020. Cụ thể hơn, năm 2018, dự kiến ​​điều chỉnh sẽ tiếp tục cho đến năm 2019, thay vì sáp nhập 39 công ty thành một đơn vị, nhưng điều chỉnh thành 32 đơn vị, đến năm 2020, 7 đơn vị còn lại sẽ được thực hiện. Sau năm 2020, công ty sẽ rút tiền theo tỷ lệ của Quyết định 58 và thư chính thức 991 của Thủ tướng Chính phủ.

“Thu nhập công bằng của các doanh nghiệp công được ghi lại đầy đủ trong ngân sách. Ông Phong nói rằng chúng tôi đánh giá cao nghị quyết của Quốc hội, nhưng chúng tôi cũng rất coi trọng quá trình này để phát huy vai trò của các doanh nghiệp công và đóng góp cho thành phố GRDP của thành phố. Duy trì ở mức hơn 15% .- Tại cuộc họp, người đứng đầu các bộ khác nhau chịu trách nhiệm đổi mới và phát triển doanh nghiệp tuyên bố rằng việc thực hiện cổ phần hóa phải tuân thủ luật pháp, thận trọng và hiệu quả, nhưng cũng nhanh chóng. Thủ tướng có thể quyết định hoãn các doanh nghiệp công dưới chính quyền thành phố. Cổ phần hóa phải đáp ứng tỷ lệ vốn nắm giữ trong công ty theo quy định chung. Trong trường hợp đặc biệt, chính quyền thành phố phải trình thủ tướng xem xét và quyết định .

Từ góc nhìn của chính phủ, phó thị trưởng Đinh Huế (Vương Đình Huế) đồng ý với đề xuất của Thành phố Hồ Chí Minh rằng cần xem xét và điều chỉnh kế hoạch và lịch trình cân bằng địa phương trong giai đoạn 2018-2020 để đảm bảo tính khả thi. Tuy nhiên, ông đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Phát triển và Đổi mới Thành phố Ban chỉ đạo tập trung vào việc hướng dẫn sự công bằng của nhiều công ty có trình độ và rõ ràng.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?