Ngân hàng Đông Á hoãn ngày trả cổ tức

Hội đồng quản trị của Ngân hàng DongA tuyên bố rằng cổ tức trong quý IV sẽ được hoãn lại. Theo hướng dẫn của Ngân hàng Quốc gia, các ngân hàng thương mại phải công bố ít nhất 15 ngày kể từ kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán trước khi trả cổ tức. Đồng thời, Ngân hàng Đông Á dự kiến ​​sẽ hoàn thành báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm trong quý đầu tiên của năm 2013.

Do đó, Ngân hàng Đông Á cho biết, sau khi báo cáo tài chính được kiểm toán và Ngân hàng Quốc gia Thế giới phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức theo kế hoạch, lợi nhuận mới sẽ trả cổ tức quý IV. Không có gì đáng ngạc nhiên, Ngân hàng Đông Á vẫn có cổ tức 6% chưa được trả cho các cổ đông. Hàng năm, Ngân hàng DongA thường trả cổ tức cho các cổ đông trong quý IV vào giữa tháng 1 năm thứ hai.

Trước đây, tại Diễn đàn Quốc hội vào tháng 11, Thống đốc Ruan Wenbin đã được thuê trước. Các thành viên của Quốc hội sẽ cấm các ngân hàng trả cổ tức nếu họ không có đủ dự trữ rủi ro tín dụng để giải quyết các khoản nợ xấu. Vài ngày sau, thống đốc tiểu bang ban hành Chỉ thị 06 về các giải pháp cho chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013. Do đó, các tổ chức tín dụng chưa thu được dự phòng rủi ro đầy đủ sẽ không được phép chia cổ tức và lợi nhuận trong năm 2012.

Trong bối cảnh lợi nhuận ngân hàng không sinh lãi, nhiều ngân hàng phải điều chỉnh để giảm tỷ lệ chi phí để trả cổ tức hoặc thậm chí tuyên bố không chia cổ tức. Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhận ra rằng hy sinh lợi nhuận ngân hàng và cổ tức để giúp quản lý nợ xấu là một trong những nỗ lực mà ngành công nghiệp phải thừa nhận.

Ở một số ngân hàng khác, kế hoạch thanh toán cổ tức đã bắt đầu xuất hiện. Fan Huixiong, thống đốc Ngân hàng Trung ương Việt Nam, xác nhận tuần trước rằng ông sẽ trả cổ tức 17% vào năm 2012, nhưng tất cả đều là cổ phiếu.

Đồng thời, Ngân hàng Thương mại Việt Nam Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã công bố thanh toán cổ tức bằng tiền mặt 8%. Do đó, tỷ lệ chi trả cổ tức của Ngân hàng Xuất nhập khẩu năm 2012 đã giảm 2,4 lần so với năm 2011.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Kinh doanh Việt Nam (BIDV) vừa điều chỉnh để giảm tỷ lệ chi trả cổ tức. Do đó, các cổ đông sẽ nhận được cổ tức 11,7% thay vì 14% như đã hứa tại đại hội thường niên vào đầu năm.

Thành Thành Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?