VPBank tăng trưởng tín dụng 16%

Ngân hàng Cổ phần Thương mại Việt Nam thịnh vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012. Do đó, tổng tài sản của VPBank đạt 98 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2011. Trong số các ngân hàng khác trong hệ thống, huy động vốn và tín dụng của VPBank trong nhóm lãnh đạo có tốc độ tăng trưởng cao. So với cuối năm 2011, VPBank tăng 88% so với cùng kỳ lên 60 nghìn tỷ đồng. Đến cuối năm 2012, tăng trưởng tín dụng của VPBank, đã tăng 16%, hơn một nửa so với mục tiêu 30% được Ngân hàng Quốc gia phê duyệt vào tháng Tám. Cao tới 30% nhưng tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết, trong điều kiện kinh tế hiện nay, đây vẫn là một kết quả tích cực. Vinh nói: “Quá trình hấp thụ vốn ngăn cản chúng tôi đạt được mức tăng trưởng 30%. Tuy nhiên, kết quả này vẫn cho thấy ngân hàng đã có những nỗ lực to lớn trong năm.” Một trong những tên mới của giao dịch. Liên quan đến chiến lược trong tương lai, đại diện ngân hàng tuyên bố rằng vào năm 2017, mục tiêu là trở thành một trong ba ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam và năm ngân hàng thương mại lớn hàng đầu.

Thành Thành Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?