HUD đầu tư vào tài chính ngân hàng

Bộ Xây dựng vừa quyết định phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát triển Nhà và Đô thị (HUD). HUD sẽ là một doanh nghiệp công 100%, được tổ chức và hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên, chịu trách nhiệm kế thừa tất cả các quyền và nghĩa vụ pháp lý từ nhóm phát triển nhà ở và đô thị cũ. . Vốn đăng ký của HUD ước tính khoảng 3.981 tỷ đồng, và sẽ được điều chỉnh trong quá trình hoạt động.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty bao gồm đầu tư và phát triển bất động sản và nhà ở. Bất động sản, khu dân cư, công nghiệp, khu kinh tế, xây dựng và lắp đặt kỹ thuật dân dụng, vận chuyển, sản xuất, thương mại và xuất nhập khẩu vật liệu …

Ngoài ra, HUD được ủy quyền tham gia các dịch vụ tài chính và giao dịch ngân hàng với các ngành liên quan , Bảo hiểm, du lịch, khách sạn, xuất khẩu lao động và các dịch vụ khác …

Quyết định cho thấy rõ rằng các thành viên HUD có 5 thành viên trong ban giám đốc. Chủ tịch hội đồng thành viên phải là thành viên chính thức và giám đốc điều hành không thể là thành viên của hội đồng thành viên. Chủ tịch hội đồng quản trị của HUD không thể đồng thời làm giám đốc điều hành. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong hai năm liên tiếp. Nếu công ty rơi vào tình trạng thua lỗ, không thể khắc phục và sẽ bị sa thải.

Thành viên toàn thời gian của Hội đồng HUD có quyền sử dụng kế hoạch tiền lương hiệu quả hàng năm. Nhân viên trong giờ làm việc được trả lương theo giờ làm việc. Thành viên hội đồng quản trị có quyền nhận các chính sách, mức lương và tiền thưởng dựa trên nhiệm kỳ của văn phòng tương ứng với hiệu suất và hiệu suất của HUD.

CEO có quyền hưởng hệ thống lương hàng năm, và mức thưởng là tiền thưởng. Và lương hiệu suất công ty HUD.

Đầu tháng 10, Thủ tướng và Tập đoàn Songda đã quyết định chấm dứt mô hình thí điểm của nhóm trong phát triển nhà ở và đô thị. Ngược lại, Việt Nam là một công ty đầu tư phát triển nhà ở và đô thị dựa trên sự sắp xếp lại công ty mẹ, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị và các đơn vị thành viên. Chính phủ cũng tuyên bố rằng trong tương lai gần, số lượng các nhóm kinh tế sẽ chỉ khoảng 5-7.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?