LCO thuê một giám đốc nước ngoài

Ông Pho Thiên Sơn, Chủ tịch thường trực của LCO.

Theo thông báo của Ocean Hotel and Services Co., Ltd. (OCH), Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Thiên Sơn đã từ chức vào ngày 7/2. Người thay thế cho vị trí tổng giám đốc là ông Albert Saebel Sven – thành viên hội đồng quản trị, sinh năm 1974. Ông Sơn (sinh năm 1984 và là tổng giám đốc của OCH từ tháng 7 năm 2012) đã được bổ nhiệm làm giám đốc thường trực. Thành viên Hội đồng. Để vinh danh OCH.

VhExpress.net, ông Pho Thiên Sơn cho biết, ngoài khách sạn, dịch vụ và quản lý, ông sẽ luôn làm việc với ban giám đốc do OCH lãnh đạo. Tòa nhà sẽ mở dịch vụ chuỗi cửa hàng cà phê Givral.

“Tôi vẫn tham gia vào công việc kinh doanh cũ (khách sạn, quản lý tòa nhà, bất động sản), nhưng khi các thành viên hội đồng quản trị sẵn sàng và dành nhiều thời gian hơn để giúp LCO phát triển Sun Zhengyi nói:” Công việc kinh doanh mới thành công (truyền thông và Chuỗi cửa hàng) sẽ tiếp tục phát triển. Giáo sư TrịnhSun Trịnh Nghi cũng nói rằng kế hoạch tái tổ chức sẽ được công bố. Cấu trúc cụ thể của OCH sẽ được công bố tại cuộc họp cổ đông thường niên vào tháng 3.

Ngoài OCH, ông Pho Thiên Sơn hiện là Chủ tịch của Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Suối Mơ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hỗ trợ Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Hỗ trợ, một thành viên của Hội đồng Quản trị của Công ty TNHH Dầu khí Du lịch Fudong, Công ty TNHH Danyue Thành viên hội đồng quản trị và giám đốc của St. Ho One Member Co., Ltd. Hội đồng quản trị LCO bao gồm 5 thành viên. Chủ tịch là ông Hà Văn Thắm, và giám đốc thường trực là ông Pho Thiên Sơn. Ba thành viên còn lại là bà Lê Thị Ánh Tuyết, ông Huỳnh Trung Nam và Tổng giám đốc mới Albert Saebel Sven.

Hàn Phi

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?