Gần 20.000 công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa

Theo dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng cộng 19.698 công ty tiếp tục các thủ tục kinh doanh của họ trong bộ phận thuế thành phố trong suốt 10 tháng đầu năm nay. Trong số đó, 3.232 công ty đã khóa mã số thuế của họ, 4.984 công ty vẫn đang chờ các thủ tục để khóa mã số thuế của họ và 5.021 đơn vị đã tạm thời ngừng hoạt động. Được thành lập với tổng số vốn cổ phần là 20.812,47 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số lượng công ty giảm 1% và vốn cổ phần tăng 11%. Số lượng công ty sửa đổi nội dung đã đăng ký của công ty là 35.928 (giảm 2% so với năm trước) và tổng số vốn là 27.637.800 triệu đồng (tăng 80% so với năm trước). Báo cáo kinh tế và kế hoạch cho năm tới cho thấy vào ngày 5 tháng 11, 21.099 công ty đã được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số vốn cổ phần hơn 17.343,7 tỷ USD. đồng. So với cùng kỳ, số lượng các công ty này giảm 2% và vốn cổ phần tăng 25%. Ngoài ra, khoảng 29.940 công ty đã thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (giảm 1% so với cùng kỳ). Tổng mức tăng vốn vượt quá 27.278,1 tỷ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ). Trong trường hợp bình thường, tổng số vốn đăng ký và tăng mới là 4.462.187 tỷ đồng, tăng 53,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, bộ phận đầu tư và đầu tư theo kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm đó đã cho phép 2.275 công ty hoàn thành các thủ tục thoái vốn, tăng 29%. Đồng thời, 1.902 công ty đã gửi thông báo tạm thời cho Bộ Thương mại, tăng 217% so với 600 công ty trong cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo, số lượng các đơn vị hiện có trong hệ thống đăng ký quốc gia (không bao gồm các công ty giải thể) đã đạt tới 184.705.

Là một phần của giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013. Các giải pháp hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với các cơ chế và chính sách triển khai, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có được vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu vực tư nhân.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?