Việc giải thể các công ty Hà Nội đã tăng lên đáng kể

Theo báo cáo về tình trạng kinh tế xã hội của Hà Nội trong sáu tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của thành phố trong nửa đầu năm đạt 7,67%, gấp 1,6 lần tốc độ tăng trưởng quốc gia (4%, 9%). Nhưng thấp hơn so với kế hoạch hàng năm (8,0-8,5%).

Ủy ban nhân dân thành phố ước tính rằng mặc dù có những thay đổi tích cực trong tình hình kinh tế xã hội trong sáu tháng qua, nhưng kết quả tốt đã đạt được, việc thực hiện chậm, không ổn định và vẫn còn một số hạn chế. Đặc biệt, so với kế hoạch hàng năm, tăng trưởng yếu hơn và thu ngân sách yếu hơn. Sản xuất thương mại của các doanh nghiệp vẫn không thuận lợi, độ phân giải của hàng tồn kho bất động sản và vật liệu xây dựng chậm, lãi suất ngân hàng giảm, nhưng số dư tín dụng thấp và lãi suất cho vay không tăng. Cụ thể hơn, do sức mua thấp, mức tiêu thụ thấp và khả năng tiếp cận các khoản vay để tăng sản xuất và kinh doanh, tăng trưởng sản xuất công nghiệp thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số sản xuất của chỉ số công nghiệp được ước tính là + 4,3%, thấp hơn 4,8% của sáu đầu tiên. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, các công ty mới đăng ký đã giảm gần 10% so với cùng kỳ xuống còn 7.000. Trong tổng số 5 tháng, các hoạt động chấm dứt đạt 6.192, giảm 20% so với năm trước. Trong đó, số lượng công ty giải thể là 222 đơn vị (tăng 27%), thủ tục giải thể là 1.266 (tăng 27%), địa chỉ kinh doanh của 2.804 công ty (2%) đã bị xóa và các hoạt động bị đình chỉ. 1.900 công ty (giảm 49%).

Thu nhập ngân sách vẫn còn rất khó khăn. Ước tính gần 62,636 tỷ đồng, chiếm 38,8% ngân sách. Bảo hiểm được cung cấp cho chi ngân sách theo ngân sách được phê duyệt. — Các nhà lãnh đạo Hà Nội dự đoán rằng nền kinh tế sẽ có dấu hiệu phục hồi trong giai đoạn tới, nhưng vẫn sẽ gặp khó khăn. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm nay, tăng trưởng của thành phố phải đạt được sáu tháng cuối năm nay. 8,3-9,26%. Trên cơ sở này, Hà Nội đã xác định tám nhiệm vụ. Giải pháp chính là hỗ trợ thị trường, tập trung vào việc loại bỏ khó khăn và thúc đẩy sản xuất và phát triển kinh doanh. Thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát lạm phát, quản lý và kiểm soát lãi suất và chính sách tín dụng.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?