Chính phủ kêu gọi kế hoạch “quản lý” tiền ảo bitcoin

Văn phòng chính phủ vừa gửi một tài liệu truyền đạt ý kiến ​​của Phó Thủ tướng Vương Đình Huế, hướng dẫn các bộ và chính phủ khác nhau nhanh chóng xem xét và đề xuất kế hoạch quản lý kinh tế cho một số lĩnh vực vào tháng 1 năm 2018. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu công lý Bộ chịu trách nhiệm chính và phối hợp với Ngân hàng Quốc gia khẩn trương tìm kiếm và đề xuất hoàn thành khung pháp lý để quản lý tiền ảo (bao gồm bitcoin) tại Việt Nam. Tại cuộc họp của Nhóm cố vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2017, các thành viên của Nhóm tư vấn cũng đề nghị chính phủ triển khai cơ chế quản lý tiền ảo càng sớm càng tốt. . Trước đây, là một phần của dự án cải thiện khung pháp lý cho việc quản lý và xử lý tài sản ảo, tiền điện tử và tiền ảo, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ ký và phê duyệt vào tháng 8 năm 2017, và đã được Bộ Tư pháp xem xét và đánh giá. Tình trạng của luật pháp Việt Nam về tài sản ảo và tiền ảo, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã đi đầu trong việc xem xét, sửa đổi và ban hành các văn bản pháp lý thuế đối với các loại tiền đó và báo cáo với chính phủ vào tháng 8 năm 2018.

Trong tài liệu hướng dẫn và lãnh đạo, chính phủ kêu gọi Bộ Tài chính Việt Nam Bộ Quốc phòng Việt Nam khẩn trương hoàn thành kế hoạch quản lý thuế cho khu kinh tế ngoài quốc doanh và mở rộng cơ sở thuế của nền kinh tế tư nhân.

Các nhà lãnh đạo chính phủ kêu gọi các cơ quan chính phủ báo cáo về báo cáo kế hoạch quản lý Bitcoin của Việt Nam càng sớm càng tốt. Nhiếp ảnh: Reuters – Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương hoàn thành các dự án thống kê của ngành kinh tế mà không cần giám sát để tổng hợp dữ liệu thống kê toàn diện và toàn diện hơn. Theo quy định của Thông tư 475 ban hành vào tháng 10 năm ngoái, quy mô kinh tế bao gồm hoạt động ngầm, phi chính thức, sinh kế, sinh kế, tự tiêu dùng và các lĩnh vực khác.

Tài liệu truyền đạt ý kiến ​​của Phó Thủ tướng Vương Đình Huế cho biết, các sở, ngành phải báo cáo Thủ tướng vào ngày 30 tháng 1 năm 2018. -Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự là một trong số đó. Theo thời gian, thị trường tài chính toàn cầu của đất nước đã trở thành một chủ đề nóng. Trên toàn cầu, giá trị cao nhất của tiền ảo bitcoin là khoảng 20.000 đô la Mỹ, và sau đó giảm xuống, hiện tại khoảng 15.000 đô la Mỹ. Các nhà phân tích tin rằng vào cuối năm 2017, giá Bitcoin sẽ tiếp tục biến động và khi các nhà đầu tư đang trục lợi, tiền chảy vào Bitcoin đang bị mất .

Tại Việt Nam, Ngân hàng Quốc gia chưa công nhận Bitcoin. Không có kênh hợp pháp để bảo vệ nó, vì vậy loại tiền này có rủi ro và hầu hết các loại tiền tệ được coi là công cụ đầu cơ. h

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?