“Nền kinh tế sẽ phục hồi trong năm 2014”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 để thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Tống13.

Cơ quan này quy định rằng nền kinh tế của Việt Nam rất mạnh. Nó có thể phục hồi vào năm tới, nhưng nếu sự bất ổn về cấu trúc của nền kinh tế chưa được giải quyết hoàn toàn, nó sẽ không bền vững. Đồng thời, do sự chậm trễ trong việc hủy bỏ các khó khăn trong sản xuất và hoạt động năm 2013, rủi ro lạm phát cao và dòng vốn bị phân tán trở lại, vì vậy mục tiêu chung của năm 2014 là “tăng tốc phát triển kinh tế. Trong khi duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện mạnh mẽ cơ cấu kinh tế vĩ mô. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến ​​một số mục tiêu nhất định cho năm tới, như tăng trưởng GDP 6%, thâm hụt thương mại dưới 10% tổng xuất khẩu, thâm hụt ngân sách 4,7% và lạm phát. Tỷ lệ này là 7%. Mục tiêu tăng trưởng năm 2014 được đặt ở mức cao hơn, trong khi tỷ lệ lạm phát phải giữ nguyên. Tỷ lệ thâm hụt thương mại trên tổng kim ngạch nhập khẩu sẽ tăng, trong khi thâm hụt ngân sách / GDP sẽ giảm.

Các chỉ số kinh tế xã hội năm 2013 và 2014

Cán cân thương mại năm 2014 phải là 1,2 tỷ USD. Tuy nhiên, số dư tài khoản hiện tại và số dư vốn ước tính vượt quá 500 triệu USD và 5,6 tỷ USD, do đó, cơ quan kế hoạch sẽ Mục tiêu cân bằng tổng thể được đặt ở mức 2,4 tỷ USD. Sau khi Thống đốc Ngân hàng Quốc gia ước tính rằng thặng dư doanh thu và chi tiêu chung trong năm 2013 là 400 đến 5 tỷ USD (tương đương với thặng dư năm 2011 và 2012), mục tiêu đã đạt thặng dư trong năm thứ tư liên tiếp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra nhiều nhiệm vụ, như đẩy nhanh việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế dự án và phấn đấu khôi phục sự tăng trưởng năng động của ngành. Thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ sẽ giúp kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. , Bán hoặc sáp nhập các tổ chức tín dụng có tình trạng tài chính yếu và giảm dần tỷ lệ nợ xấu …

Trong năm 2013, cơ quan này ước tính rằng 13 trong số 15 mục tiêu này sẽ đáp ứng và vượt quá kế hoạch của Quốc hội, không thể đạt được Hai mục tiêu là so sánh tổng vốn đầu tư cho phát triển xã hội với GDP và tỷ lệ bao phủ. Rừng. Mặc dù tăng trưởng kinh tế trong sáu tháng đầu năm ước tính chỉ 4,9%, Bộ vẫn dự đoán Tại cuộc họp định kỳ gần đây nhất vào tháng 6, Thủ tướng Ruan Jinyong cũng cho biết trong một bài phát biểu rằng, mục tiêu đã đặt ra đã không được điều chỉnh. Cũng có thể là do sự kích thích của tổng cầu và hiệu quả của các biện pháp nhằm loại bỏ những khó khăn trong sản xuất và hoạt động. Một số yếu tố quản lý nhà nước sẽ tiếp tục xuất hiện trên bản đồ để tăng giá, như vé tàu, than, dịch vụ y tế, giáo dục, v.v. Tuy nhiên, nhìn chung, chỉ số giá tiêu dùng năm 2013 sẽ chậm lại 7% trong cả năm, chỉ tăng khoảng 2,4% kể từ sáu tháng đầu năm nay. – Huyền Thu

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?