GDP tăng 4,9% trong 6 tháng đầu

Một quan chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng trưởng của các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do đóng góp vào tăng trưởng GDP. .

Nếu không phải bằng quý hai, tốc độ tăng trưởng GDP ước tính là 5%, cao hơn quý đầu tiên và cùng kỳ năm ngoái. Ông nói: “Điều này cho thấy nền kinh tế đang dần hồi phục.”

– Sáu tháng đầu tiên của GDP của đất nước sẽ tăng 4,9%. Nhiếp ảnh: Hoàng Hà

Theo số lượng công ty hoạt động trở lại trong vài tháng đầu năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có dấu hiệu thịnh vượng cho nền kinh tế vĩ mô. Theo dữ liệu từ Cơ quan đăng ký kinh doanh, trong năm tháng đầu năm nay, có hơn 31.000 công ty mới thành lập trên toàn quốc, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, gần 9.000 công ty đã nối lại hoạt động của họ.

Tuy nhiên, theo mục tiêu tăng trưởng 5,5% mà Quốc hội đề ra trong năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn thấy khó đạt được mục tiêu này.

Trước đây, hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố tăng trưởng GDP trong sáu tháng đầu năm, đạt lần lượt 7,67% và 7%. , 9%. So với cùng kỳ năm 2012, tốc độ tăng trưởng của Hà Nội tăng 0,07 điểm phần trăm, trong khi tăng trưởng Hồ Chí Minh giảm 0,2 điểm phần trăm.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?