Thu nhập trung bình của nhân viên PGBank là 9,42 triệu đồng

Ngân hàng thương mại cổ phần Petrolimxex (PGBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2012. Do đó, lợi nhuận sau thuế của PGBank trong quý 3 là 51,5 tỷ đồng. Trong chín tháng năm 2012, ngân hàng đã kiếm được 285 tỷ đồng sau khi dành 98 tỷ đồng. Năm 2011, ngân hàng nhận lãi 460 tỷ đồng sau khi tích lũy 122 tỷ đồng.

Vào cuối quý 3, tổng tài sản của PGBank đạt 1.964 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm trước. . Con số đầu năm là 175,28 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt 1.171,2 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay là 13.078 tỷ đồng và tăng trưởng tín dụng đạt 7,9%. Các khoản cho vay không có hiệu quả lên tới 388 tỷ đồng, chiếm 2,97% tổng dư nợ.

Ngân hàng PG đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 700 tỷ đồng vào năm 2012, tăng 18% so với lợi nhuận 594,3 năm 2011. Ví dụ, một số mục tiêu kế hoạch khác của Dong, chẳng hạn, tổng tài sản năm 2012 đạt 2.568,4 tỷ đồng (tăng 46%), tổng dư nợ là 1.931,3 tỷ đồng (tăng 15%) và tổng tiền gửi là 2.198,8 tỷ đồng (tăng 49%) ), với tổng doanh thu 1,235 tỷ đồng (+ 5%). Tỷ lệ nợ dưới 2% và tỷ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông ít nhất là 12%.

Báo cáo cũng cho thấy thu nhập trung bình của nhân viên ngân hàng trong quý 3 đạt 94 triệu. , Giảm nhẹ so với quý II (9,53 triệu) do số lượng nhân viên tăng. Đặc biệt, mức lương trung bình là 8,8 triệu đồng / người.

Ngọc Tuyền

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?