“Hoán đổi” cho vay tiêu dùng, bất động sản

Tin tức đã được trao đổi bởi cơ quan quản lý ngân hàng vào chiều ngày 27 tháng 12 với báo chí, và liên quan đến kết quả hoạt động năm 2012 và hướng dẫn năm 2013. Theo bà Ruan Tihong, Bộ trưởng Bộ Chính sách tiền tệ, mục tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Quốc gia 2013 là 12%, cao hơn nhiều so với 7% trong năm 2012.

Bất động sản tín dụng chứng khoán sẽ “thư giãn”. Ảnh: Anh Quân

Ngoài việc tăng tín dụng, đại diện Ngân hàng Quốc gia cũng tuyên bố rằng ông sẽ không kiểm soát tỷ lệ cho vay đối với các lĩnh vực phi sản xuất (chứng khoán, bất động sản, tiêu dùng, v.v.). (..). Vào 2013. Các cơ quan quản lý đã yêu cầu tỷ lệ này để đưa tổng dư nợ vào cuối năm 2011 lên tối đa 16% và vì lý do ngân hàng, tỷ lệ này vẫn ở mức thấp trong năm 2012. Bất động sản đã loại bỏ các khoản vay phi sản xuất hạn chế ra khỏi danh sách.

Về kết quả quản lý tiền tệ năm ngoái, Ngân hàng Quốc gia tuyên bố rằng tổng số tiền thanh toán đã tăng khoảng 20% ​​trong hai năm và tín dụng đã tăng 7%. Cơ quan này nhận thấy rằng kết quả trên phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát thấp (6,81%) và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt 5,03%.

Cơ cấu tín dụng, theo Ngân hàng Quốc gia, nó đã phát triển thành một ý nghĩa tích cực. Tính đến ngày 20 tháng 12, tín dụng tăng 6,45%, trong đó Đồng Việt Nam tăng 8,92% và tín dụng ngoại tệ giảm 3,51%. Cơ quan giải thích rằng so với mục tiêu ban đầu (17%), tăng trưởng tín dụng yếu hơn. Cơ quan này cho biết, ngoài lãi suất và các khoản nợ xấu, nhu cầu tín dụng cũng rất yếu. Ngày 20 tháng 12, dữ liệu của Ngân hàng Quốc gia cho thấy các khoản vay với tỷ lệ Đồng Việt Nam cao hơn 15% chiếm 18,7%. Cuối tháng 9, tổ chức tín dụng đã cân nhắc điều chỉnh thời gian trả nợ, kéo dài thời gian cho vay và giữ lại nhóm cho vay đối với khách hàng, với tổng số tiền là 252,159 tỷ đồng.

“Báo cáo viết rằng trong vài tháng đầu năm nay, tình trạng này đã được theo dõi và giải quyết dần. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn chưa cung cấp số liệu chính xác cho các khoản nợ xấu. Ngân hàng Quốc gia cũng thừa nhận rằng một số ngân hàng chứng khoán gặp phải vào năm 2012 Khi gặp khó khăn, một số ngân hàng chứng khoán đã gặp khó khăn trong năm 2012. Các tổ chức tín dụng đã có dấu hiệu vi phạm trần lãi suất tiền gửi .

Thanh Thanh Lan-Nhật Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?