Tín dụng chính sách xã hội giúp Việt Nam trở thành hình mẫu giảm nghèo

Tại Hội nghị tín dụng chính sách xã hội tổ chức sáng nay (15/7), ông Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Thường vụ, cho biết hoạt động tín dụng của cộng đồng quốc tế Việt Nam đối với chính sách xã hội Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Các cộng đồng để giúp biến Việt Nam thành một mô hình giảm nghèo thế giới.

Trong năm năm sau khi thực hiện Chỉ thị 40, đảng đã tăng cường uy tín trong lãnh đạo trong các vấn đề. Do chính sách xã hội, thủ đô đã đạt 100% các thành phố, vùng và thành phố của đất nước. Tổng số vốn cổ phần được cấp đạt 226,56 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ đồng từ cuối năm 2014. Cho đến nay, tổng dư nợ của Chương trình tín dụng chính sách xã hội đã đạt gần 220 nghìn tỷ đồng, tăng gần 70% so với năm trước. Kể từ khi ban hành Chỉ thị số 40 năm 2014, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành 12 triệu khoản vay trị giá gần 337 nghìn tỷ đồng, giúp hơn 2,1 triệu hộ gia đình thoát nghèo một cách bền vững. Ngoài ra, nguồn tài trợ này cho phép xây dựng hàng triệu nhà máy cung cấp nước uống cho khu vực nông thôn, và nhiều người có quyền vay vốn để tạo việc làm và tiếp tục nghiên cứu.

Ông Nguyễn Văn Bình, một thành viên của bộ, ở cấp chính trị, người đứng đầu Ủy ban Kinh tế Trung ương tin rằng sự tín nhiệm của chính sách xã hội là một điểm tích cực trong chính sách phát triển kinh tế xã hội được thực hiện gần đây. Ông nói: “Đây là một giải pháp sáng tạo được nhân hóa sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.” “Cho đến nay, các ý kiến ​​và hướng dẫn của Chỉ thị 40 vẫn rất có giá trị và cần được đồng bộ hóa. Hoạt động hiệu quả. “Chen Guowu cũng yêu cầu Ủy ban Kinh tế Trung ương xem xét đầy đủ các ý tưởng này, tìm kiếm các giải pháp khác và mở rộng các thông lệ tốt … để làm cho chính sách này ngày càng hiệu quả hơn.

Quỳnh Trang

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?