Sản xuất công nghiệp đã phát triển được 5 năm.

Sự gia tăng lớn nhất trong sản xuất và phân phối điện (11,4%), tiếp theo là chế biến và sản xuất. Công nghiệp khai thác và cung cấp nước, quản lý và xử lý chất thải.

Sự phát triển của sản xuất dẫn đến sự thịnh vượng của doanh nghiệp. Trong vòng 9 tháng, đã có 68.347 công ty mới thành lập trên toàn quốc với tổng số vốn cổ phần là 492.320 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng mức tăng vốn là 31%, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. .

Tổng số vốn đăng ký mới được đăng ký trong nền kinh tế vượt quá một nghìn tỷ rupiah, với trung bình 6,2 tỷ rupiah cho mỗi công ty mới, tăng so với cùng kỳ năm 2014. Trong chín tháng đầu năm nay, các thủ tục giải thể và đình chỉ 6,962 công ty đã hoàn tất, giảm nhẹ. Tổng số khó khăn buộc phải đình chỉ hoạt động đạt 47.604 công ty, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hầu hết các công ty rời khỏi thị trường đều dưới 10 tỷ đồng. -Trong giai đoạn này, 12.848 công ty đã ngừng hoạt động và quay trở lại thị trường, tăng 8% so với năm trước. Trong cùng một khoảng thời gian.

Thị trường bán lẻ tiếp tục phục hồi. Ước tính tổng doanh thu từ bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng là khoảng 2,4 triệu đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu loại trừ các yếu tố giá, mức tăng là khoảng 9,5%, đây là mức cao. Đây là mức tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?