Lực lượng lao động tăng đáng kể

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, trong 9 tháng đầu năm nay, ước tính dân số hoạt động từ 15 tuổi trở lên là 54,32 triệu người, tăng 11.700 so với cùng kỳ năm 2014, bao gồm 28,12 nam giới. Một triệu người, chiếm 51,77%, số lượng nhân viên là 26,2 triệu người, chiếm 48,23%. Theo khu vực, dân số làm việc ở khu vực thành thị từ 15 tuổi trở lên là 16,87 triệu người, chiếm 31,06%. Có 37,45 triệu người ở khu vực nông thôn, chiếm 68,94%.

Vào thời điểm đó, dân số trong độ tuổi lao động là 47,78 triệu người, tăng 9300 so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2014. Tỷ lệ thất nghiệp của người lao động trong độ tuổi lao động được ước tính là 2,36% trong 9 tháng.

Mặc dù lực lượng lao động lớn của Việt Nam và tỷ lệ thất nghiệp thấp, số hộ gia đình phi nông nghiệp có việc làm phi chính thức vẫn còn cao. Ước tính trong quý 3, tỷ lệ lao động không chính thức làm việc trong các hộ gia đình phi nông nghiệp ở nước này chiếm 56,4% tổng số lao động làm việc ở khu vực phi nông nghiệp, trong đó tỷ lệ người lao động phi chính thức làm nông nghiệp phi chính thức là 47,1% ở hộ gia đình thành thị; Là 64,5%.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?