Tăng trưởng GDP có thể là 5,3% trong năm 2013

Dự báo này dựa trên đánh giá về tình hình kinh tế trong tháng 8 và dữ liệu hiện tại cho thấy rằng “đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm 2013 là một thách thức lớn”. – Liên quan đến lạm phát, cơ quan này tuyên bố rằng nếu không có thay đổi về giá cả hàng hóa, tỷ lệ lạm phát năm 2013 có thể là khoảng 5%. Do đó, để đạt được mục tiêu tối đa hàng năm của CPI không quá 7%, việc quản lý giá trong những tháng cuối năm sẽ có ý nghĩa quyết định. Điều chỉnh giá của các sản phẩm cơ bản và dịch vụ công cộng đòi hỏi sự phối hợp thống nhất, các bước phù hợp và bản đồ đường đi. Về cán cân thanh toán tổng thể, năm 2013 sẽ cho thấy thặng dư. 150 đến 2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, so với năm 2012, thặng dư thanh toán giảm đáng kể. Trong năm tháng đầu năm 2012, chỉ còn 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái, số dư vốn còn lại là 2,56 tỷ đô la Mỹ, giảm 37%.

Báo cáo cũng đưa ra dự đoán về tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2014-2015. Do đó, dựa trên giả định rằng tốc độ tăng trưởng sẽ là 5,3% và tỷ lệ lạm phát sẽ không vượt quá 7%, NFSC dự đoán CPI năm 2013 sẽ là 7%. Tốc độ tăng trưởng GDP sẽ là 5,6-5,8%, trong khi con số năm 2015 sẽ là 6,5% và 6.-6,2%.

Để đạt được mục tiêu này, cơ quan này tin rằng trong ngắn hạn, vào cuối năm 2013 và cuối năm 2014, chính sách phải tiếp tục hỗ trợ nhu cầu toàn cầu (đầu tư và tạo điều kiện để công ty có thể tiếp tục tăng sản xuất và kích thích sản xuất.) Tính đến toàn xã hội (không dưới 30% GDP), để thúc đẩy cân bằng cung cầu hàng hóa và duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô. Từ góc độ trung hạn, các chính sách nên nhằm cải thiện mối quan hệ giữa cung và cầu kinh tế, và tăng năng suất và hiệu quả. Kinh tế, do đó, thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu kinh tế có một vai trò quan trọng và phải tập trung vào việc thực hiện 2-3 năm tới để tạo ra những thay đổi mới.

Ngoài ra, trong vài năm tới, xuất khẩu và nhập khẩu vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng. Tăng trưởng, do đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất xuất khẩu.

Tuy nhiên, về lâu dài, cần có một giải pháp dần dần để cải cách khu vực nông nghiệp và nông thôn trong khi hỗ trợ công nghiệp và thương mại quốc gia. Sở .

Theo VnEconomy

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?