“Luật mới có thể chấm dứt đầu tư ngầm”

Sáng ngày 10 tháng 7, Giám đốc văn phòng Chủ tịch Đào Việt Trung Phòng đọc lệnh của Chủ tịch Cày, công bố một số luật mới hoặc sửa đổi được Quốc hội thông qua trong Nghị viện 9 và 14, như quyền đầu tư, luật kinh doanh, luật . Về vấn đề đầu tư hợp tác công tư.

Theo Luật Đầu tư (Sửa đổi), Đại Tăng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuyên bố sẽ thiết lập một cơ sở pháp lý để quản lý đầu tư tư nhân. Ông Thắng cho biết, luật mới đã bổ sung 10 bộ quy định để đảm bảo sự thống nhất với luật pháp, chính sách đất đai và thuế liên quan. Trên con đường đầu tư, luật cũng cấm cung cấp dịch vụ đòi nợ, cấm đầu tư và buôn bán ma túy, hóa chất, thực vật và động vật hoang dã … đặc biệt là luật quy định rằng nếu nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào hình thức doanh nghiệp, Điều kiện an toàn và quốc phòng nên được xem xét. Các công ty, góp vốn, mua cổ phiếu, mua lại cổ phần của các công ty ở các đảo, thành phố, khu phố hoặc thị trấn biên giới, khu vực ven biển hoặc khu vực nhạy cảm với an ninh và quốc phòng.

Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: P Viên .

Về luật công ty, ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Quản lý Trung ương (CIEM) cho biết, bước tiến lớn nhất là tự nguyện nâng cấp luật, thay vì chờ vấn đề được giải quyết.

So với luật cũ, luật doanh nghiệp mới giúp nới lỏng các điều kiện tiếp cận thị trường, giảm thủ tục và nâng cao sức mạnh doanh nghiệp. Luật cũng có một bước tiến tới quản trị doanh nghiệp, cho phép các cổ đông tránh xung đột lợi ích, đặc biệt là lạm dụng quyền của các cổ đông lớn, từ đó gây tổn hại cho các cổ đông thiểu số. — Đối với các doanh nghiệp đại chúng, luật pháp không xác định loại hình doanh nghiệp nhà nước, mà chia chúng thành 100% và 51-100%, từ đó cải thiện hiệu quả và tính minh bạch của thông tin tương tự như các công ty niêm yết. Luật mới về các công ty cũng làm tăng khả năng huy động vốn trên thị trường chứng khoán và tạo điều kiện thâm nhập thị trường trong trường hợp sáp nhập và mua lại.

Về vấn đề đầu tư công, đặc biệt là vào tháng 7, tình hình loại bỏ cơ sở hạ tầng và công ty của chính họ. Vào chiều ngày 10, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ đã kiểm tra cẩn thận và thấy rằng sự chậm trễ của trì hoãn đầu tư công là không hợp pháp. Quy định, nhưng mô tả nhiều hơn. Do đó, Bộ đã đệ trình hai nghị quyết để giải quyết việc thực hiện các dự án này, liên quan đến phân phối, phân phối quản lý vốn và trách nhiệm của từng cơ quan của tổ chức chủ quản, cơ quan quản lý cũ và Ủy ban quản lý vốn quốc gia. Thắng nói: “Cho đến nay, các dự án đầu tư công này đã bắt đầu cho thấy những tín hiệu thực hiện tốt và đồng bộ.” Quốc hội đã thông qua luật đầu tư dưới hình thức đối tác công tư. (PPP), các dự án LV (hợp đồng chuyển nhượng xây dựng) chưa được phê duyệt chính sách đầu tư sẽ bị đình chỉ kể từ ngày 15 tháng 8. Do đó, theo người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng sẽ chấm dứt. Đạo luật hợp tác công tư cũng phân biệt năm lĩnh vực cơ bản của tài nguyên tập trung, cụ thể là: giao thông vận tải, lưới điện, nhà máy điện (trừ các nhà máy thủy điện và các trường hợp độc quyền được quy định trong Luật Điện lực); , Thoát nước, chất thải, vệ sinh, giáo dục và đào tạo, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin .

Theo ông Thắng, luật quy định rằng cơ chế chia sẻ áp dụng cho tất cả các dự án PPP, và tỷ lệ cố định của cả hai bên là 50-50, và cần phải kiểm tra thường xuyên. . Thu nhập hàng năm. Khi thu nhập thực tế chỉ đạt 75% trong kế hoạch tài chính, phần thu nhập giảm chỉ áp dụng khi tất cả các biện pháp về giá, tiền bản quyền sản phẩm, dịch vụ công hoặc thời hạn hợp đồng đã được thực hiện đầy đủ. . Phân vùng cũng phải được xem xét bởi bộ phận kiểm toán quốc gia để giảm doanh thu và đảm bảo tính chính xác của nó.

Tại buổi họp báo sáng ngày 10 tháng 7, Giám đốc Văn phòng Chủ tịch Đào Việt Trung cũng đã đọc “Sắc lệnh của Tòa án Tối cao”. Nhà nước đã công bố bảy luật, bao gồm: sửa đổi và bổ sung một số quy định pháp luật liên quan đến tổ chức của Quốc hội, sửa đổi và bổ sung các luật về một số điều khoản của Luật phòng chống và khắc phục thảm họa thiên nhiên và Luật đê điều; Các cuộc đối thoại của tòa án, sửa đổi và bổ sung nghị định của một số phần của Đạo luật liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp lý, sửa đổi và bổ sung luật của một số điều của Luật Xây dựng, dự luật sửa đổi và cải thiện một số phần của luật liên quan đến đánh giá tư pháp.

Hoàng Thủy-Minh Sơn

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?