Các công ty Việt Nam đầu tư gần 21 tỷ USD vào nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa thông báo cho chính phủ về báo cáo đầu tư nước ngoài, cho thấy năm 2019, các công ty Việt Nam đã trả gần 565 triệu đô la Mỹ cho các dự án ở nước ngoài, giảm 5,6% so với năm 2018. Tổng số tiền lãi và kiều hối trong năm nay là doanh nghiệp mạng viễn thông của Viettel trị giá 313,5 triệu đô la Mỹ, trong đó lớn nhất là các dự án phát triển dầu khí của PVN tại Nga, với khoản đầu tư hơn 170 triệu đô la Mỹ. Tại Campuchia, 22,1 triệu đô la Mỹ, dự án Singapore Lie Xăngimex có tổng giá trị gần 10 triệu đô la Mỹ. Tính đến cuối năm 2019, các công ty Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 1.321 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn chủ sở hữu gần 21 tỷ đô la Mỹ. & Về mặt đầu tư, cho đến nay, lợi nhuận của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài chuyển ra nước ngoài là khoảng 3 tỷ USD và thu nhập tái đầu tư được giữ lại là khoảng 363 triệu USD. Đặc biệt vào năm 2019, thu nhập tái đầu tư được giữ lại vượt quá 23,1 triệu USD. Hai công ty cũng đã đóng góp cho đất nước nghĩa vụ tài chính của bạn thông qua các khoản đầu tư ở nước ngoài khoảng 22 triệu đô la Mỹ.

Metfone – một dự án viễn thông được đầu tư bởi Viettel tại Campuchia. Nhiếp ảnh: Viettel

Ngoài các khoản tiền được chuyển đến Việt Nam, các công ty Việt Nam cũng đã hình thành các tài sản quan trọng, như nhà máy và cơ sở sản xuất trị giá hàng tỷ đô la ở nước ngoài. — Lào là địa điểm của hầu hết các công ty Việt Nam để có được vốn đầu tư, vốn đăng ký là 208, gần 5 tỷ đô la Mỹ, tiếp theo là Nga, khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ, Campuchia, khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ, Venezuela, khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ …- — Đầu tư nước ngoài của các công ty Việt Nam gần đây đã cho thấy một xu hướng đối với các nhà đầu tư, đó là, khi vốn tư nhân tăng và đất nước giảm. Năm 2019, 100% dự án đầu tư nước ngoài mới được đầu tư bởi các công ty tư nhân và không có dự án công cộng.

Vốn xã hội là gần 21 tỷ đô la Mỹ. Vốn nước ngoài đã ký, doanh nghiệp công cộng đạt 13,8 tỷ đô la Mỹ, và chi tiêu là 6,7 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, PVN đã đầu tư 27 dự án với số vốn cổ phần là 7,1 tỷ USD, Vettel đã đầu tư vào 10 dự án viễn thông với số vốn cổ phần là 3 tỷ USD …. Khoảng 830 triệu đô la Mỹ.

Về phía tư nhân, công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang đầu tư vào 7 dự án với số vốn cổ phần là 1,1 tỷ USD. Công ty TNHH Golf Long Thành sẽ đầu tư 2 dự án vào Lào với số vốn cổ phần khoảng 1,1 tỷ USD. Ông Công ty Mía đường đã đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ vào một dự án chăn nuôi và chế biến sữa ở Nga …

Ngoài việc tăng hiệu quả đầu tư, các cơ quan kế hoạch và kế hoạch cũng đã cảnh báo công ty về những rủi ro. Người Việt đầu tư ra nước ngoài. Do đó, cơ quan này cho biết, trong một số dự án nhất định, tỷ lệ cho vay đầu tư ở nước ngoài đã tăng lên. Bộ Kế hoạch chỉ ra: “Cần tiến hành rà soát trong tương lai để đảm bảo hiệu quả và an toàn của hệ thống ngân hàng.” Ngoài ra, nếu các công ty đầu tư, họ sẽ gặp nhiều rủi ro. Đầu tư vào một số khu vực hoặc xung đột nhất định nơi xung đột quân sự có thể xảy ra ở những khu vực có tình hình chính trị xã hội không ổn định, như Iraq, Venezuela và Ukraine … Mặc dù luật không quy định điều kiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng thừa nhận rằng ở một số khu vực nhất định Và lĩnh vực đầu tư vào các công ty Việt Nam. Ở một số quốc gia châu Phi (Cameron, Tanzania …) và các ngành dầu khí và viễn thông, có nhiều rủi ro pháp lý dẫn đến các vụ truy tố và kiện tụng quốc tế. Theo cơ quan này, xu hướng đầu tư vào các lĩnh vực này đang giảm, nhưng cần có giải pháp để đảm bảo an toàn cho hoạt động đầu tư thương mại “, Bộ Kế hoạch chỉ ra .

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?