Tăng trưởng GDP cả năm là 5,03%

Theo thông báo của Cục Thống kê Quốc gia vào chiều nay, GDP năm 2012 theo giá cố định năm 1994 sẽ tăng 5,03% so với năm 2011. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, tốc độ tăng trưởng hàng năm dưới 5,89% trong năm 2011, nhưng đó là “hợp lý”. Báo cáo cho biết: “Trước những khó khăn kinh tế, cả nước tập trung thực hiện các mục tiêu ưu tiên là kiểm soát lạm phát và ổn định nền kinh tế vĩ mô. Sự tăng trưởng này là hợp lý và phản ánh xu hướng cải thiện hàng quý.” Cụ thể hơn Nói cách khác, GDP trong quý đầu tiên và quý hai chỉ tăng 4,64% và 4,8%, và quý thứ ba và thứ tư tăng lần lượt 5,05% và 5,44%.

Tỷ lệ lạm phát năm 2012 chỉ 6,81%, nguồn hình ảnh thấp: Hoàng Hà.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2012 tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 6,81% so với tháng 12. / năm 2011. Chỉ số giá tiêu dùng trung bình năm 2012 cao hơn 9,21% so với giá trung bình năm 2011. Do đó, tỷ lệ lạm phát năm 2012 chỉ duy trì ở một con số, gần bằng mức lạm phát năm 2009 là 6,52%. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 11,75% trong năm 2010 và tăng trưởng 18,13% trong năm 2011. -Chỉ số sản xuất chung dự kiến ​​sẽ tăng 5% trong tháng 12 năm 2012 so với tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm 2012 tăng 4,8% so với năm 2011. Tổng cục Thống kê thừa nhận rằng do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sản xuất công nghiệp đã gặp khó khăn trong năm nay. khôi phục. Sức mua trong nước và nhu cầu xuất khẩu đã giảm, tăng nhẹ so với vài năm trước. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp bắt đầu cho thấy những thay đổi tích cực trong vài tháng cuối năm, chỉ số sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng và chỉ số hàng tồn kho giảm.

Báo cáo thống kê của Tổng cục cũng cho thấy năm 2012 là năm thấp nhất trong năm. Tỷ lệ đầu tư trong GDP đã đạt mức thấp nhất kể từ năm 2000. Vốn đầu tư xã hội là 989,3 nghìn tỷ đồng Việt Nam, chiếm 33,5% GDP, tăng 7% so với năm trước.

Tổng giá trị sản lượng của ngành xây dựng năm 2012 tăng nhẹ so với năm trước. Tổng cộng với năm 2011 (2,1%) chỉ là 229,6 tỷ USD. Lý do là chính sách thắt chặt đầu tư công của chính phủ tiếp tục được thực hiện và mặc dù giảm lãi suất ngân hàng, các công ty vẫn gặp khó khăn trong việc vay vốn. Cục Thống kê Quốc gia cũng nhấn mạnh lý do của thị trường bất động sản, với nhiều dự án ngừng xây dựng hoặc trì hoãn tiến độ.

Trong tháng 12, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 10,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 15% so với năm 2011. Năm 2012, giá trị xuất khẩu đạt 114,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 18,3%. Đồng thời, doanh thu nhập khẩu trong tháng 12 ước tính đạt 10,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,5% so với tháng trước và 13% so với năm 2011. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, xuất khẩu đã tăng trong năm nay. Tăng vốn chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đã giảm trong năm 2012. Năm 2012, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi đi học là 2,8%, với 1,58% ở thành thị và 3,35% ở nông thôn. Năm 2011, các tỷ lệ tương ứng là: 2,96%; 1,58%; 3,56% .

Theo cơ quan giải thích, do sự gia tăng của công việc thời vụ, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm đã giảm. Do đó, tỷ lệ làm việc không chính thức trong năm 2012 đã tăng so với vài năm trước, từ 34,6% năm 2010 lên 35,8% năm 2011 và 36,6% năm 2012. “Điều này cho thấy mức sống, vì thu nhập của người dân vẫn còn thấp và hệ thống an ninh chưa được phát triển mạnh mẽ, vì vậy người lao động sẽ không phải chịu cảnh thất nghiệp dài hạn, nhưng chấp nhận những công việc không ổn định với thu nhập thấp và không ổn định.”.

Nhất Thành

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?