Việt Nam vẫn được hưởng lợi từ “không có TPP của Hoa Kỳ”

Chiều ngày 18/11, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Thủ tướng Việt Nam Vu Tianlu (Tổng thống Thái Lan) đã đưa ra vấn đề “TPP không thuộc Hoa Kỳ”. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Lộc, Nguyễn Xuân Phúc) chủ trương rằng Bộ Chính trị vẫn đồng ý cho phép chính phủ thảo luận với các bộ trưởng của các nước TPP trước TPP, bất kể Hoa Kỳ có tham gia hay không. -Ông nhận ra rằng Hoa Kỳ cũng là một nền kinh tế lớn, nhưng ngoài Hoa Kỳ, các quốc gia khác trong TPP11, như Nhật Bản, Canada, Mexico … cũng là những thị trường lớn mà Việt Nam phải tham gia. Xu hướng hội nhập và thương mại tự do là không thể đảo ngược. Không có Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ luôn có lợi. Việt Nam quyết tâm tham gia TPP và tiếp tục nỗ lực trên cơ sở cân bằng lợi ích và vị thế quốc gia. Bit. “Thủ tướng nói rằng khi không có Hoa Kỳ, Việt Nam luôn có lợi cho CPTPP. Ảnh: VGP.

Theo tinh thần tương tự, tại APEC, mặc dù nguyên thủ quốc gia chưa được công bố, nhưng đó là tại cuộc họp cấp bộ trưởng. , Đã ban hành một tuyên bố chung để đàm phán và ký kết trong tương lai. “Hãy nhớ rằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký Hiệp định Khung Thương mại và Đầu tư (TIFA). Ngay cả khi chính quyền Donald Trump, không tham gia TPP 12, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai TIFA trên cơ sở song phương. Lợi ích lẫn nhau “, ông Nguyễn Xuân Phúc nói. Tại sự kiện APEC gần đây, 11 quốc gia tham gia TPP (trừ Hoa Kỳ) đã ký một thỏa thuận mới gọi là” Thỏa thuận đối tác toàn diện và tiến bộ. “Pacific ( CPTPP) Đồng thời, hai nước cũng đưa ra tuyên bố chung khẳng định các vấn đề cơ bản của thỏa thuận theo nghĩa bảo vệ nội dung của TPP. Tuy nhiên, thỏa thuận cho phép các quốc gia thành viên hoãn một số nghĩa vụ để đảm bảo cân bằng trong bối cảnh mới .– – Nhân dịp APEC gần đây, 11 quốc gia tham gia TPP (trừ Hoa Kỳ) đã đạt được thỏa thuận. Tên của “Thỏa thuận đối tác toàn diện và tiến bộ”. Năm Thái Bình Dương (CPTPP). Đồng thời, hai nước cũng đưa ra tuyên bố chung, Các vấn đề cốt lõi của thỏa thuận được khẳng định theo nghĩa duy trì nội dung của TPP. Tuy nhiên, thỏa thuận cho phép các quốc gia thành viên hoãn một số nghĩa vụ để đảm bảo cân bằng trong tình hình mới.

Thanh Thanh Lan

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?