Sẽ nghiêng về phía mặt trời

Vào ngày 22 tháng 11, văn phòng chính phủ tuyên bố rằng cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ sẽ kết thúc giá mặt trời (giá FIT) sau ngày 1 tháng 7 năm 2019. Điều đáng chú ý là chính phủ đã chỉ định Bộ Công Thương đấu thầu giá mặt trời. Do đó, giá năng lượng mặt trời sau ngày 30 tháng 6 năm 2019 (khi Quyết định số 11/2017 hết hạn) sẽ không được chia theo khu vực và kế hoạch giá điện duy nhất cho tất cả các khu vực sẽ không được áp dụng như kế hoạch trước đó. Thông qua kế hoạch mới này, chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phải lãnh đạo và phối hợp với Bộ Tài chính Điện lực (EVN) của Việt Nam để đạt được thỏa thuận về cơ chế đấu thầu tại Việt Nam. Phát triển năng lượng bề mặt. Chúa Trời. Báo cáo phải được gửi đến Thủ tướng trước ngày 15 tháng 12. Phát triển hợp lý để đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Về giá năng lượng mặt trời trên mái nhà, chính phủ đã đồng ý đặt giá cố định và chỉ thị cho Bộ Công nghiệp và chính phủ. Khu vực thương mại đã nghiên cứu và đưa ra mức giá phù hợp, trong khi chính phủ nhấn mạnh quan điểm “tránh lợi ích chính trị”. Theo báo cáo trước đây của Bộ Công Thương, giá chung của năng lượng mặt trời trên mái nhà sẽ là 9,35 cent mỗi kilowatt giờ (tương đương 2.156 đồng) vào cuối năm 2021.

Đặc biệt đối với các dự án đã được bán theo hợp đồng mua bán, Bộ Công Thương phối hợp với nhiều cơ quan khác nhau để xem xét và báo cáo cụ thể danh sách các dự án và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tính chính xác của danh sách này. Điện Doutian (Thành phố Daning). Ảnh: PV

Một lần nữa khẳng định khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, nhưng chính phủ chỉ ra rằng, cần phải xem xét và tính toán các mục tiêu dài hạn, và đạt được sự tôn trọng trong mọi thời kỳ liên quan đến bảo vệ môi trường với quy mô phát triển hợp lý và tôn trọng quy hoạch và đảm bảo điện. Cân bằng hệ thống “.

Ngoài ra, việc phát triển năng lượng mặt trời phải tránh tác động lớn đến chi phí sản xuất chung của hệ thống điện, và điều phối lợi ích của đất nước (nhà đầu tư và người dân). Chống tham nhũng, quan tâm đến quản lý phát triển, kiên quyết chấm dứt cơ chế điều tra và đưa ra các dự án đầu tư không được sử dụng công nghệ hiệu quả và ít sử dụng. Chính phủ tuyên bố: Rủi ro môi trường. – Quang điện mặt trời đang quá nóng – Kết luận Chính phủ cũng tuyên bố rằng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin quản lý các kế hoạch phát triển năng lượng mặt trời đang thiếu tính khoa học và dự báo kém; Các biện pháp kiểm soát hiệu quả và kịp thời để tránh sóng đầu tư quy mô lớn, đặc biệt là ở một số khu vực, đầu tư quá mức gây khó khăn trong việc truyền tải, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống điện quốc gia và quản lý đầu tư không minh bạch cũng không nghiêm ngặt và chúng được kiểm soát không đồng bộ.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương học hỏi kinh nghiệm sâu sắc từ những thiếu sót và hạn chế rõ ràng. Kế hoạch quyền lực; Chúa ơi, hãy để tham nhũng, lợi ích của nhóm trong quản lý và phát triển, loại bỏ quyền lực điều hành của các tổ chức và đầu tư Dự án không nên sử dụng công nghệ lạc hậu, hậu quả thấp và rủi ro môi trường tiềm ẩn. — Trong giai đoạn mới, chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phải làm việc với các bộ khác để quản lý cẩn thận công suất của các nhà máy điện mặt trời hiện đang hoạt động bằng cách đẩy nhanh việc xây dựng lưới điện Vấn đề lãng phí tài nguyên và gây tổn hại cho các nhà đầu tư mà không gây giảm phát trong các nhà máy điện.

Bộ Công Thương cũng đảm nhận nhiệm vụ thí điểm và nghiên cứu cơ chế đầu tư của mạng lưới giao thông. Các ngành kinh tế ngoài quốc doanh đảm bảo năng lượng tái tạo , Tính thống nhất của đầu tư lưới điện, và báo cáo Thủ tướng vào tháng 11.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?