Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chính sách đã được thực hiện từ năm 1993, sau đó được điều chỉnh và mở rộng theo từng thời kỳ và sẽ không còn hiệu lực vào năm 2020. Trong dự thảo nghị quyết mới của chính sách, Bộ Tài chính đang tìm kiếm lời khuyên, với mục đích xin thêm 10 năm nữa từ năm 2021 đến hết năm 2030.

Năm nhóm đối tượng được đề nghị miễn thuế bao gồm các lĩnh vực sau: những nhóm được sử dụng cho nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm Đất nông nghiệp, đất canh tác hàng năm với ít nhất một vụ lúa và đất sản xuất muối mỗi năm, đất nông nghiệp được giao cho các hộ nghèo, đất được giao cho các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và giao đất cho các thành viên hợp tác xã, giao cho sản xuất nông nghiệp trực tiếp Đất có tổ chức – đặc biệt là đất được giao cho đất nông nghiệp nhưng không được sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp, nhưng giao cho các tổ chức hoặc cá nhân khác thu hồi doanh nhân. Khi đất nước chưa phục hồi, cần có thuế tài sản 100%.

Theo Bộ Tài chính, nếu đề xuất miễn thuế nêu trên, việc miễn thuế sử dụng đất canh tác sẽ vào khoảng 7,5 tỷ nhân dân tệ. Đồng mỗi năm. Số tiền này sẽ tiếp tục trực tiếp giúp nông dân có thêm nguồn đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn để đầu tư và mở rộng quy mô sản xuất.

Bộ Tài chính cũng đánh giá điều này và đầu tư sản xuất và thương mại của các doanh nghiệp trong nông nghiệp. , Vốn và đất đai là hai tài nguyên quan trọng nhất. Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ giúp giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy lợi ích thương mại và đầu tư vào nông nghiệp. Hiện tại, chỉ có 8% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và có tới 96% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Do đó, về mặt kinh tế, miễn sử dụng thuế đất nông nghiệp là một biện pháp mở rộng nông nghiệp thông qua thuế.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?