Xăng dầu tìm kiếm sự minh bạch trong giá dầu

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Xăng dầu) và Tập đoàn FPT vừa công bố ứng dụng thành công giải pháp quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) trong thương mại dầu mỏ.

– Giải pháp ERP bao gồm các ứng dụng quản lý trong giao dịch, kiểm kê và theo dõi nợ. .. Kể từ đầu năm nay, Xăng dầu đã sử dụng xăng dầu trong lĩnh vực hoạt động dầu khí tại hơn 2.000 trạm xăng trên cả nước.

Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị của chủ sở hữu Xăng dầu, cho biết, ERP đã giúp Xăng dầu đảm bảo sự minh bạch trong quản lý và báo cáo các đại lý của công ty cho ban quản lý. ‘Tiểu bang. Ông nói: “Hệ thống ERP ghi lại các giao dịch thực tế, người dùng không thể điều chỉnh nó và các báo cáo sai lệch góp phần vào tính minh bạch của thông tin.”

Ông Trương Gia Bình, chủ tịch hội đồng quản trị của FPT, được chọn làm nhà thầu chính của bộ phận để thực hiện đánh giá ERP. Để quản lý các công ty trong điều kiện hiện tại, đặc biệt là các công ty lớn, đòi hỏi “các công cụ rất mạnh”, đặc biệt là các giải pháp công cộng. Công nghệ thông tin. Theo ông Bình, chỉ chưa đầy 2 năm, cuộc khủng hoảng này đã loại bỏ số lượng công ty được thành lập trong 20 năm qua. Ông nói: “Lý do cơ bản là khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vẫn còn rất thấp. Ở một quốc gia không có doanh nghiệp cạnh tranh, làm thế nào doanh nghiệp có thể cạnh tranh được.” Ông nói rằng việc triển khai thành công ERP là khi một công ty Việt Nam trở thành dự án đầu tiên trị giá 12,6 triệu đô la. Tổng thầu tự hào.

Lãnh đạo FPT cũng cho biết, ERP được sử dụng rộng rãi trong các mô hình điển hình của các công ty khác.

Kỳ Duyên

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?