Gia đình Chen Mengxiong sở hữu cổ phần lớn nhất của ACB

Theo báo cáo quản lý năm 2012 do Ngân hàng thương mại lai châu Á (ACB) phát hành gần đây, gia đình ông Chen Mengxiong, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, hiện đang nắm giữ gần 108 triệu cổ phiếu ACB, chiếm 11,5%. Vốn đăng ký của ngân hàng. Dựa trên giá đóng cửa 4/1, giá trị của các cổ phiếu này xấp xỉ 1.897 tỷ đồng, trong đó gia đình ông Hồng Lành (bao gồm cả vợ con) chiếm 8,36% vốn được cấp phép của ACB. -Ông. Trần Mộng Hùng, gia đình giữ vị trí quan trọng trong Ngân hàng ACB.

– Ngoài ra, gia đình của bố ông Hồng có 6 cha mẹ sở hữu cổ phần của ACB, bao gồm anh trai, chị gái, con trai và anh trai. trong luật pháp Người nắm giữ lớn nhất là anh trai của ông Hongmei, ông Chen Fumei, người nắm giữ 7,4 triệu cổ phiếu, chiếm 0,79% cổ phần.

Vợ của ông Hong, bà Dang Shoucui, cũng là thành viên của ngân hàng ACB. Hội đồng sáng lập cũng có 9 phụ huynh nắm giữ cổ phiếu ACB. Người có tỷ lệ sở hữu cao nhất là bà Đặng Shuxia, người chị Tui sở hữu 1,01% cổ phần, tương đương 9,44 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của gia đình ông Chen Mengxiong được coi là cao nhất. Ngân hàng ACB. Trong hội đồng quản trị, tổng giám đốc ngân hàng, ông Đỗ Minh Toàn, vẫn chỉ nắm giữ 94.836 cổ phiếu, cộng với số cổ phần của người thân ông Toàn, tỷ lệ sở hữu chưa đến 1%. Năm 2012, ACB trải qua nhiều thời kỳ hỗn loạn, và hàng loạt thành viên hội đồng quản trị gồm ông Trần Xuân Gia, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang phải ra đi. Tuy nhiên, báo cáo quản lý của ngân hàng ACB cho thấy gia đình ông Lê Vũ Kỳ và ông Trịnh Kim Quang vẫn nắm giữ cổ phần tại ngân hàng ACB.

Cụ thể, gia đình ông Kỳ Lừa, bao gồm cả vợ con, hiện đang sở hữu xấp xỉ 4,5 triệu cổ phiếu của ngân hàng ACB, tương đương với 78,4 tỷ đồng, tương đương 0,48% tổng vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Ông Trịnh Kim Quang và vợ cũng nắm 1,53 triệu cổ phiếu, tương đương 26,7 tỷ đồng, chiếm 0,16%. Chỉ có ông Trần Xuân Gia và người thân của ông không sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của ACB.

Báo cáo mới nhất của cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch tuyên bố rằng ACB đã thoát khỏi sự giám sát tiêu cực của công ty. Nó không bao giờ được lên kế hoạch cho tháng 8 năm 2012. Tuy nhiên, triển vọng của ngân hàng vẫn còn tiêu cực, phản ánh rằng các rủi ro tiềm ẩn thay đổi theo lịch sử tín dụng của ngân hàng.

Hiện tại, xếp hạng phát hành nợ dài hạn của ACB là B, nhưng tình trạng tài chính của ACB vẫn vượt trội so với các ngân hàng Việt Nam khác. Đồng thời, công ty cũng cho biết vốn ít ỏi của ACB vẫn chịu áp lực rất lớn. , Chưa kể lãi suất thấp và chất lượng tài sản giảm. sáu

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?