Bộ Tài chính đề xuất trục xuất chất thải nguy hại ra khỏi Việt Nam

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy 23.453 hộp thép phế liệu được lưu trữ tại cảng biển, trong đó có 9.825 hộp đã được lưu trữ trong hơn 90 ngày mà không cần thông quan. Cục Hải quan Vũng Tàu tại bang Barea có lượng kim loại phế liệu lớn nhất với 9,468 container, tiếp theo là thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh với lần lượt 6.082 và 4.689 container. Số lượng 8.870 container (90,3%) chưa thông qua quy trình thông quan, và không ai nhận được chúng. Công ty vận chuyển cũng trì hoãn hàng hết hạn vận chuyển từ Việt Nam. Cơ quan này cho rằng cần phải thực hiện các biện pháp quyết liệt để buộc các công ty mang về kim loại phế liệu còn lại từ Việt Nam có thể gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Tài chính cung cấp hai giải pháp dựa trên hàng tồn kho và phân loại hàng tồn kho theo tiêu chuẩn chất thải, chất thải nguy hại và chất thải. Phương án 1, Bộ Tài chính khuyến nghị bán đấu giá lô. Hàng hóa là kim loại phế liệu đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia. Nếu hàng hóa chứa chất thải không tuân thủ, chất thải nguy hại, kim loại phế liệu …, hải quan sẽ yêu cầu công ty vận tải vận chuyển ra khỏi Việt Nam.

Chất thải còn lại ở cảng Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu công ty vận tải không làm việc này, hải quan sẽ tư vấn cho Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu các biện pháp áp dụng, quản lý hoặc đình chỉ để xin giấy phép vào và ra cảng Việt Nam tại cảng Việt Nam. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu công ty vận tải không vận chuyển hàng hóa ra khỏi Việt Nam, Ủy ban quản lý hàng hóa chưa bán sẽ quyết định xử lý chúng dưới hình thức tiêu hủy. Đối với các vật liệu phế thải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc gia, phí hủy sẽ được khấu trừ vào số tiền bán đấu giá. Phương án 2 là đấu giá tất cả các lô muộn, bao gồm cả chất thải đáp ứng và không đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc gia. Công ty chiến thắng phải tiêu hủy nhiều chất thải, chất thải nguy hại và các vật liệu bị loại bỏ không đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc gia. Bộ Tài chính tuyên bố rằng tùy chọn này sẽ tiêu tốn chi phí phá hủy, khiến các công ty gặp khó khăn khi đăng ký đấu giá. Theo quan điểm khả thi, Bộ Tài chính khuyến nghị Kế hoạch 1.

Cơ quan cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ để Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính và chỉ đạo Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm về kế hoạch này. Tham gia môi trường. Tổ công tác liên ngành, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia kiểm kê và phân loại các mặt hàng chưa bán …- Đề nghị Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu các biện pháp bắt buộc để quản lý hoặc dừng cấp phép. Các công ty vận chuyển gây ô nhiễm môi trường với hàng hóa của họ vào và ra cảng, kiên quyết buộc các công ty vận chuyển vận chuyển hàng hóa gây ô nhiễm môi trường ra khỏi Việt Nam trước khi tiếp tục cho phép xuất nhập cảnh.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?