Nợ xấu của ngân hàng Việt Nam đã tăng gấp đôi

Theo tài liệu của Đại hội đồng thường niên 2013 (Ngân hàng Việt Nam), tính đến ngày 31/12/2012, tổng số vốn do Ngân hàng Việt Nam huy động đạt 19.278 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2011. Cho vay khách hàng tăng 11%, đạt 12,89 nghìn tỷ đồng Việt Nam, trong đó hơn 15% dư nợ vàng.

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng Việt Nam là 211 tỷ đồng, chỉ chiếm 75,5% so với kế hoạch điều chỉnh. Theo báo cáo, đến cuối năm, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam là 4,65%, tương đương gần 600 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2011, con số này là 2,56%, tương đương khoảng 296 tỷ đồng Việt Nam.

Theo báo cáo của tổ chức tín dụng, tính đến ngày 31/12/2012, nợ xấu của toàn hệ thống là 120 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,1%. Tổng số tiền vay. Theo thông báo mới nhất của đại diện chính phủ, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 6% vào cuối tháng 2 năm 2013, thay vì tỷ lệ 8,8% được thống đốc công bố vào năm ngoái. Hội đồng quản trị Việt Nam A nên đề xuất tỷ lệ cổ tức là 4%. Trước đó, kế hoạch cổ tức 10% do Ngân hàng Việt Nam thực hiện vào đầu năm 2012 đã được điều chỉnh thành 5% vào tháng 10.

Về mặt nhân viên, hội đồng quản trị của ngân hàng đã phê chuẩn việc từ chức giám đốc điều hành của Phạm Duy Hiếu. Và Phó Giám đốc Điều hành. Theo VietABank, những thay đổi nhân viên nói trên đã trì hoãn quá trình tái cấu trúc ngân hàng.

Hội đồng quản trị đã chỉ ra rằng việc phân phối nhân sự trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh là không thực sự hiệu quả. trái cây. Năm 2012, 63% trong số 1.214 nhân viên của VietABank đã trực tiếp tham gia các hoạt động thương mại (không bao gồm an toàn, linh tinh, lái xe). Đồng thời, trung bình ngành là 70%.

Năm 2013, Ngân hàng Việt Nam đặt mục tiêu EBT là 311 tỷ đồng, và tỷ lệ nợ xấu hoạt động giảm xuống dưới 4%. So với năm 2012, dư nợ cho vay chỉ nên tăng 5%. Đặc biệt, mục tiêu đầu tư trái phiếu chính phủ ngân hàng Việt Nam nên tăng gấp đôi lên 2,5 tỷ dinar, và năm chi nhánh và văn phòng nên được mở, và nên thêm một văn phòng giao dịch (chỉ có một văn phòng được mở vào tháng 5 năm 2012). Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn đăng ký từ 3.098 tỷ đồng trong năm nay lên 3,5 nghìn tỷ đồng trong năm nay.

Ngọc Tuyền

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?