Vietnam Post đã chính thức rời khỏi VNPT và bắt đầu một hành trình mới

Lễ bàn giao Bưu điện Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông được tổ chức vào sáng 19/12. Ảnh: Ngọc Ninh

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, Bưu chính Việt Nam sẽ hoạt động và hoạt động độc lập với VNPT, và chuyển giao nó do Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý. Sáng ngày 19 tháng 12, một buổi lễ ký kết đã được tổ chức để chuyển giao tài sản quốc gia cho VietnamPost. Đây là bước cuối cùng và kết thúc quá trình chia tách bưu điện và viễn thông bắt đầu từ 14 năm trước. . .

Với sự tách biệt của VNPT, Vietnam Post có một tên mới: Vietnam Post, hoạt động với tư cách là công ty trách nhiệm hữu hạn một người, không có thành viên hội đồng quản trị, và áp dụng mô hình công ty chủ tịch và hội đồng quản trị, chủ sở hữu trực tiếp Đó là Bộ Thông tin và Truyền thông.

2013 là hoạt động độc lập đầu tiên của VietnamPost và đây cũng là năm cuối cùng bộ này nhận được lợi ích công cộng trực tiếp từ nhà nước bằng tiền mặt. Mục tiêu của VietnamPost, là đạt được tổng lợi nhuận 45,5 tỷ đồng trong năm 2013, trong đó lợi nhuận của công ty mẹ là 32,5 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2012) và lợi nhuận của các công ty con. Đạt 13 tỷ, tăng 14%.

Theo báo cáo của Công ty Bưu chính Việt Nam, cho đến nay, bộ phận đã cơ bản hoàn thành chiến lược phát triển 2011-2015 và tập trung “một năm”. Đến năm 2020, thu nhập trung bình sẽ tăng 14%, lợi nhuận sẽ tăng 52% và năng suất lao động sẽ tăng 16%.

Các ngành công nghiệp chính bao gồm: thành lập, quản lý và báo cáo. Vận hành và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ công cộng khác theo yêu cầu của các tổ chức công cộng có liên quan, thương mại bưu chính, xuất bản báo trong và ngoài nước, đại lý dịch vụ viễn thông, bán lại dịch vụ viễn thông và tư vấn đào tạo.

Quyền sở hữu đã thay đổi, nhưng VietnamPost vẫn hoạt động bình thường theo quy định của Luật doanh nghiệp. Hiện tại, Bưu điện Việt Nam đã có được tổng quỹ cho thuê là 8.222 tỷ đồng, và đã hoàn tất thủ tục chia sẻ và chuyển nhượng đất với Bưu điện Quốc gia Việt Nam.

Kể từ khi Tổng cục Bưu chính Viễn thông bắt đầu câu chuyện về việc tách bưu điện và viễn thông. Chính phủ Việt Nam đã đệ trình một dự án lên chính phủ vào năm 1998 để cập nhật tổ chức sản xuất và quản lý của Bưu điện Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2001, VNPT đã đưa ra một lộ trình để tách hai chi nhánh và tiến hành thử nghiệm ở nhiều khu vực trên cả nước. Trong một thời gian dài, cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2008, VietnamPost vẫn có pháp nhân riêng, một tổ chức sản xuất và kế toán độc lập với viễn thông, mặc dù nó vẫn thuộc thẩm quyền của VNPT. Nó được coi là một yêu cầu khách quan cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Quá trình này đã hoạt động từ những năm 1970, chủ yếu vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Cho đến nay, hầu hết 189 quốc gia thành viên của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) được chia thành hai phần và chỉ có khoảng 10% chưa thực hiện nó, hầu hết là các quốc gia nhỏ.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?