Chứng khoán Rồng Vàng mua 10 triệu cổ phiếu

Chứng khoán King Long (KLS) tuyên bố rằng mục đích mua cổ phiếu quỹ ở giai đoạn này là để ổn định giá thị trường. Trong đó, số lượng cổ phiếu được mua đạt 10 triệu cổ phiếu, chiếm 4,94% tổng số cổ phiếu KLS phát hành.

Số lượng cổ phiếu quỹ được mua chiếm 4,94% tổng số cổ phiếu KLS. hiện hành. Ảnh: Nhất Minh

Nguồn tiền cho giao dịch dự kiến ​​đến từ các quỹ thặng dư cổ phiếu. Theo báo cáo tài chính nửa năm, số dư của quỹ này của Chứng khoán Kim Long đạt 447,7 tỷ đồng. Thời gian giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu trong quý đầu tiên của năm 2013. Nguyên tắc định giá sẽ tuân theo thị trường khi được thực hiện và phạm vi giá mua tối đa bằng mệnh giá. — Kết thúc cuộc họp vào ngày 18 tháng 12, giá cổ phiếu của KLS đạt 8.000 đồng mỗi đơn vị. . Do đó, Chứng khoán Rồng Vàng có kế hoạch chi 80 tỷ đồng để mua toàn bộ cổ phần của mình. Trước đó, vào ngày 15/12, cổ phiếu của KLS đã chính thức bị xóa khỏi rổ Market Index Vietnam Index được đầu tư bởi MarketF Vietnam ETF.

Trong 9 tháng năm nay, Kim Securities Long đã báo cáo khoản lỗ 41,5. Một tỷ đồng Việt Nam, công ty đã mất 91,5 tỷ đồng Việt Nam chỉ vì chuẩn bị cho đợt giảm giá cổ phiếu quý III. Cũng trong quý 3, doanh thu của Chứng khoán King Long chỉ đạt 34 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp môi giới chỉ đóng góp 1 tỷ đồng, tương đương 3%.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?