Tăng cường các quy định phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2020, bổ sung và bổ sung Nghị định số 163/2018 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Do đó, từ ngày 1 tháng 9, công ty sẽ phát hành trái phiếu trên thị trường. Trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành phát hành, các giao dịch trong nước được giới hạn dưới 100 nhà đầu tư. Sau giai đoạn này, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp không bị hạn chế bởi số lượng nhà đầu tư.

Khi phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế, nó sẽ tuân thủ các quy định về giao dịch thị trường phát hành – nghị định cũng quy định rằng công ty phải tiết lộ thông tin ít nhất ba ngày trước ngày phát hành trái phiếu theo kế hoạch trên thị trường nội địa và thông báo nội dung của nó Đổi. – “Kênh” để huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã trở nên ngày càng phổ biến theo thời gian.

Theo dữ liệu được phát hành gần đây bởi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đã có 130 công ty trong 6 tháng đầu năm. Phát hành trái phiếu trị giá hơn 15.600 tỷ đồng.

Ngân hàng và các công ty bất động sản là hai nhóm phát hành nhiều trái phiếu nhất. Tính đến cuối tháng 6, ngân hàng đã phát hành thành công hơn 43,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu với thời gian đáo hạn trung bình 4,55 năm. Lượng trái phiếu do các công ty bất động sản phát hành vượt quá 45,55 tỷ đồng, với thời gian đáo hạn trung bình là 3,84 năm. Kể từ cuối năm 2019, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều đề xuất về rủi ro tiềm ẩn trong tài chính này. Gần đây, vào đầu tháng 7, cơ quan này đã khuyến nghị các nhà phát hành trái phiếu tính toán các dòng tiền cụ thể để phát triển một kế hoạch phát hành trái phiếu khả thi để đảm bảo khả năng trả nợ. Đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là các cá nhân, Bộ Tài chính đã nhiều lần khuyến nghị “đừng mua chỉ vì lãi suất cao”.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?