Gia hạn thời gian đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/2012 / ND-CP, bổ sung và bổ sung một số quy định của Nghị định số 127/2008 / ND-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ . Bảo hiểm xã hội cho bảo hiểm thất nghiệp Luật số 127 quy định thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là 7 ngày làm việc sau khi thất nghiệp hoặc chấm dứt hợp đồng. Theo quy định mới, thời gian này sẽ được kéo dài đến 3 tháng. Theo quy định, những người nhận trợ cấp thất nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan tuyển dụng để thông báo cho cơ quan tuyển dụng hàng tháng.

Luật mới cũng cung cấp thông tin chính xác hơn về tháng thanh toán bảo hiểm. Và thanh toán thụ hưởng. Theo Nghị định số 127, sau khi người lao động nộp yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp cần thiết, cơ quan tuyển dụng có trách nhiệm giải quyết vấn đề trong vòng 20 ngày.

Các quy định mới quy định thời gian đăng ký, thời hạn kiểm tra và thanh toán cho nhân viên. Bảo hiểm. Cơ quan bảo hiểm xã hội phải trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng hoặc một lần cho người lao động trong vòng năm ngày kể từ khi nhận được quyết định trợ cấp thất nghiệp. Các quy định có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 năm 2013.

Ngọc Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?