Thu nhập trung bình của nông dân Việt Nam sau năm năm là 45 triệu đồng

Đây là một trong những mục tiêu của “Tiêu chuẩn quốc gia cộng đồng nông thôn mới 2016-2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 1 tháng 12 năm 2016. Tiêu chuẩn quốc gia 2016-2020 cho cộng đồng nông thôn mới được chia thành 3 nhóm. Các nhóm (kế hoạch, tổ chức kinh tế và sản xuất và nhóm văn hóa – xã hội – môi trường) có 19 tiêu chuẩn. Các tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn chung cũng xác định các tiêu chuẩn cụ thể cho từng khu vực: Bắc Trung du và miền núi; Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Trung-Nam, Tây Nguyên; Đông Nam; Đồng bằng sông Cửu Long.

Thu nhập trung bình ở khu vực nông thôn sẽ đạt ít nhất 45 triệu đồng sau 5 năm, gần gấp đôi số tiền cuối năm 2015.

Theo tiêu chuẩn này, mục tiêu của chính phủ là đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn sẽ đạt 45 triệu đồng / người trở lên. Đặc biệt đối với miền núi miền trung và miền bắc, thu nhập từ duyên hải miền bắc là 36 triệu đồng, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu ít nhất 50 triệu đồng, ở miền nam duyên hải miền trung và cao nguyên miền trung, thu nhập là 41 triệu đồng. Thu nhập trung bình ở khu vực Đông Nam là cao nhất, đạt 59 triệu đồng. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thu nhập trung bình này đã tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2015. Năm năm sau khi thực hiện Kế hoạch mục tiêu xây dựng nông thôn mới quốc gia từ năm 2010 đến 2015.

Về tỷ lệ nghèo đa chiều, chính phủ đã đặt mục tiêu chung là 6% hoặc thấp hơn, tùy theo khu vực. Thấp nhất là ở Đông Nam Bộ, với tỷ lệ 1% trở xuống, và cao nhất là ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với tỷ lệ 12% trở xuống … Và hướng dẫn thực hiện mục tiêu.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?