Phó Chủ tịch Quốc hội chăm sóc cho người dân Tiền khi mà làm việc mười lỗ và ba lỗ để trả hết nợ.

Các nhà lãnh đạo của Quốc hội bày tỏ mối quan ngại và thiếu kiên nhẫn về an ninh tài chính quốc gia trong khi bình luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự báo ngân sách quốc gia và kế hoạch phân bổ ngân sách trung ương năm 2017. , Ngày 17 tháng 10. – Theo báo cáo, chính phủ đã đề xuất kế hoạch tăng giới hạn nợ công trên GDP từ mức 50% hiện nay lên 55%. Liên quan đến ý kiến ​​của cơ quan xác minh, ông Ruan Dehai, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách, cho rằng kế hoạch cho vay và trả nợ trong giai đoạn 2016-2020 cần được xây dựng để ổn định nền kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia. Đây là giai đoạn từ 2016 đến 2020. Mục tiêu tổng thể.

Ý kiến ​​của hầu hết các tổ chức kiểm toán nói rằng trong bối cảnh ngân sách, điều này vẫn còn khó khăn, khó khăn và an ninh tài chính quốc gia không mạnh lắm. Về cơ bản, ông Nguyễn Đức Hải tuyên bố: Vẫn phải duy trì. Ngưỡng bảo mật cho nợ công trong giai đoạn 2011-2015.

Nhà bình luận dân biểu Phùng Quốc Hiền đề xuất rằng nợ công vượt quá giới hạn ủy quyền tính đến cuối năm 2015, hiện là 50,3% GDP. Chính phủ đề xuất tăng trần lên 55% GDP trong năm năm tới và Ủy ban Ngân sách Đề xuất giới hạn ở mức trên 53% và giữ tỷ lệ ei trong nợ công ở mức 65% GDP.

Phó Tổng thống Ngoại trưởng Feng Guoxian lo lắng rằng tất cả các chỉ số liên quan đến quản lý nợ công sẽ khó đạt được. Nhiếp ảnh: VPQH – – “Tôi không thấy đề xuất tăng trần nợ công lên 65% GDP, nhưng chính phủ đang đưa ra một kịch bản dự báo rằng nếu GDP không thể đạt được, nợ công có thể đạt tới 70% GDP. “Điều này có đảm bảo an ninh tài chính của đất nước không?”, Ông Sheehan hỏi, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính giải thích thêm – phó chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra tất cả các mục tiêu liên quan. Quản lý nợ công rất khó. Ví dụ, trả nợ bao gồm cả gốc và lãi cho thu nhập ngân sách không được vượt quá 25%, nhưng thực tế là 29,2% vào cuối năm 2015.

Xem xét tình hình hiện tại, thu ngân sách năm 2017 là 1 tỷ đô la Mỹ sẽ là Chiếm khoảng 27%. Mức này chỉ bằng 3% giới hạn “báo động đỏ” toàn cầu. Sheehan sốt ruột nói: “Điều này có nghĩa là cứ 10 đồng Việt Nam, bạn phải sử dụng tới 3 đồng Việt Nam để trả nợ.”

Giải thích với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiandong nói với Bộ trưởng rằng GDP chưa có Đạt kế hoạch, nên thu nhập của giai đoạn tiếp theo chỉ là dự báo, không nhất định.

“Nếu chúng tôi không chắc chắn, trong 5 năm, chúng tôi sẽ thấy hình ảnh rất khó khăn. Bộ trưởng Bộ Tài chính nói:” Cá nhân tôi đã thảo luận vấn đề này với chính phủ. “

— Dựa trên kinh nghiệm của mình trong hoạt động và lập kế hoạch ngân sách, ông Tian Zhendong khuyến nghị mạnh mẽ rằng chính phủ xây dựng kế hoạch đầu tư công chặt chẽ hơn , Và xây dựng năm chính sách. Kế hoạch ngân sách hàng năm chỉ là một hướng dẫn, không phải là sự phân chia chặt chẽ của từng dự án hoặc dự án. Nếu không, sẽ rất khó để xem xét năm 2020, đặc biệt là về đầu tư đa dạng, nợ, v.v., bao gồm cả đề xuất 10% ngân sách khẩn cấp được dành cho ngân sách.

“Hôm nay, ngồi ở đây, không ai dám thách thức dữ liệu trong năm năm tới, bao gồm cả dự báo GDP. Mặc dù chỉ có hai tháng trong năm nay, chúng tôi vẫn không thể chắc chắn về sự tăng trưởng cuối cùng.

Kết thúc cuộc thảo luận, Phó Chủ tịch Feng Guoqian chỉ ra rằng nợ công phải được kiểm soát không vượt quá 65% GDP và nợ công là 53% đến 55%.

Về kế hoạch tài chính năm năm, chính phủ khuyến nghị xây dựng nó theo luật tài chính quốc gia và đề xuất ba lựa chọn: cao nhất, trung bình và thấp hơn. Quốc hội sẽ cung cấp thêm thông tin và tranh luận tại phiên họp thứ hai vào ngày 20 tháng 10.

Ngoài ra, kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng nên dựa trên kế hoạch tài chính 5 năm để xác định tổng mức đầu tư. Đầu tư xây dựng 2 triệu đồng (bao gồm 10% dự trữ) và làm rõ các nguyên tắc, tiêu chuẩn và ưu tiên của các nguồn vốn được sử dụng … .

“Bất kỳ quyết định nào gặp phải các khoản nợ chưa thanh toán trong quá trình ra quyết định Xây dựng cơ bản sẽ chịu trách nhiệm “, phó chủ tịch đóng cửa. Chính phủ đánh giá việc mua TV AVG của MobiFone – xem xét báo cáo về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – ngân sách xã hội và nhà nước, năm 2016, Ủy ban Kinh tế đã yêu cầu đánh giá toàn diện về việc thu xếp, mua lại, sáp nhập và sử dụng vốn của nhà nước không đáp ứng các hoạt động sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước không đáp ứng Luật quản lý và sử dụng. Cụ thể, cơ quan xác minh yêu cầu chính phủ đánh giá việc sử dụng đất của MobiFone, mua lại AVG, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp nhà nước khác … Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế cũng yêu cầu chính phủ báo cáo về các khía cạnh sau: Quản lý và sử dụng vốn nhà nước Hiệu quảƯớc tính và giải pháp để đối phó với các dự án đầu tư lợi ích công không cần thiết và không hiệu quả, như Nhà máy Sợi Dinh Vũ (tổng vốn đầu tư 7 nghìn tỷ đồng); Dự án mở rộng nhà máy thép Thái Nguyên II giai đoạn II (tổng vốn đầu tư 8 nghìn tỷ đồng) Việt Nam Đồng), Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam tại tỉnh Long An (tổng vốn đầu tư 3 nghìn tỷ đồng), Dự án nhà máy phân bón Ninh Bình (tổng vốn đầu tư 12 nghìn tỷ đồng). Cơ quan này cũng yêu cầu chính phủ báo cáo kết quả khai thác và xử lý nợ Vinashin và Vinalines cho đến nay.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?