Nhiều “công ty lớn” lo lắng về việc trả hàng trăm tỷ đô la tiền thuế bổ sung

Các công ty cho biết họ đã nhầm lẫn trong quá trình thực thi Sắc lệnh 20/2017 và họ lo lắng rằng các quy định sẽ buộc họ phải trả hàng trăm tỷ đô la tiền thuế doanh nghiệp bổ sung. — Nghị định số 20, nhằm quản lý và chống thất thoát thuế doanh nghiệp của các công ty liên kết, có hiệu lực vào tháng 5 năm 2017 và áp dụng cho giai đoạn tài chính hiện tại. ngay bây giờ Tài liệu quy định rằng trong thời gian khấu trừ từ thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp được xác định, tổng chi phí lãi vay của khoản vay không được vượt quá 20% tổng lợi nhuận ròng. Vào thời điểm đó, chi phí lãi suất vượt quá 20% sẽ được coi là không hợp lý và chịu thuế.

Điện lực Việt Nam (Điện lực Việt Nam, Điện lực Việt Nam) cho biết trong thư gửi Bộ Tài chính: Đơn vị thường đứng ra và có thể ký hợp đồng tín dụng và phát hành công ty con. Lãi suất của EVN có thể truy nguyên theo đơn vị thành viên bằng với mức được ghi trong hợp đồng cho vay hoặc tài trợ được ký bởi đơn vị và người cho vay. Tuy nhiên, nếu giới hạn chi phí lãi vay được tính theo quy định của Nghị định số 20, nó sẽ “ảnh hưởng” rất lớn đến tài chính của EVN và các công ty con, gây khó khăn cho việc cân đối vốn đầu tư. Thủ tục thuế của Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: NT – Bộ cho biết thêm do nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, EVN và các công ty con phải tiếp tục huy động các khoản vay trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu đầu tư. Theo việc áp dụng Nghị định số 20, số tiền thuế phải nộp của các công ty của các công ty sản xuất điện đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, EVN GENCO 1 đã nộp 339 tỷ đồng thuế doanh nghiệp và EVN GENCO 3 đã nộp thuế 216 tỷ đồng …

Do đó, EVN khuyến nghị các giao dịch liên quan đến EVN và các đơn vị. Thành viên không cần tuân thủ việc áp dụng Nghị định số 20/2017, cũng như không cần áp dụng nội dung liên quan đến hạn chế chi phí lãi suất.

Là một công ty con của EVN, Ninh, Công ty TNHH Nhiệt điện SVA cũng đã viết thư cho Bộ Tài chính cho biết tính đến cuối năm 2017, các khoản vay của công ty cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm tới 82% tổng dư nợ. EVN đã vay từ các ngân hàng nước ngoài và vay từ Công ty Nhiệt điện Guangning.

Do đó, nếu Nghị định số 20 được áp dụng, chi phí lãi phát sinh từ khoản vay sẽ bị đánh thuế hai lần. Chi phí lãi vượt quá giới hạn trên sẽ bị đánh thuế hai lần tại Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty Điện lực Việt Nam.

“Điều khoản này cung cấp một rào cản cho vay đối với các dự án đầu tư dài hạn đòi hỏi đầu tư lớn (như nhiệt và điện), dẫn đến thua lỗ. Báo cáo cho biết, điều này có nghĩa là giảm khả năng lợi nhuận do vốn chủ sở hữu không bao gồm đầy đủ trong chi phí chịu thuế

Tương tự, Tổng công ty Lắp đặt Máy móc Việt Nam (Lilama) tin rằng công ty có liên quan đến công ty và hệ thống liên kết hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam nên sử dụng cùng một mức thuế suất doanh nghiệp, vì vậy không có động cơ chuyển giá để hưởng lợi từ nó. Một số chi phí công ty phát sinh từ các khoản vay do tổ chức cung cấp được xác định dựa trên giá thị trường và có các tài liệu và tài liệu hợp lệ. Giới hạn trên của tổng chi phí lãi suất nêu trên không phù hợp với bản chất và mục đích quản lý thuế của các giao dịch liên quan. Văn bản nói rằng chính sách của Lillama, sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Cũng trong tài liệu gửi Bộ Tài chính, Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV) nói rằng tổng giới hạn chi tiêu là chi phí lãi vay. Đồng thời, về bản chất, công ty nằm trong Chi phí lãi suất phát sinh từ tiền gửi trong các tổ chức tín dụng là như nhau.

Không chỉ các công ty nhà nước, doanh nghiệp, mà nhiều công ty tư nhân cũng cho rằng điều khoản này là một công ty dịch vụ và giải trí lớn cũng được nêu trong một báo cáo gửi Bộ Tài chính Các quy định này là không hợp lý, vì theo bộ phận này, công ty không có lý do gì để chuyển thu nhập chịu thuế từ các công ty con ở những khu vực cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, theo đại diện của công ty, việc tuân thủ Nghị định số 20/2017 sẽ tuân thủ Hãy để công ty gặp nhiều khó khăn.

“Chúng tôi khuyên bạn không nên áp dụng bất kỳ hạn chế lãi suất nào hoặc cho phép công ty phân bổ lãi và vốnTheo doanh thu hoặc giờ hoạt động của dự án được liệt kê trên “Giấy chứng nhận đầu tư”, đơn vị cung cấp .

Nguyễn Hà

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?