Thêm một công ty chứng khoán để xóa thành viên của nó

Phát triển Chứng khoán (APG), một công ty cổ phần, vừa công bố lời mời tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012. Do đó, nội dung chính của cuộc họp sẽ là chấm dứt tư cách thành viên thương mại của công ty. Sở giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, các hoạt động môi giới được coi là hoạt động kinh doanh thiết yếu sẽ bị hủy bỏ. Ngoài ra, trong cuộc họp, trụ sở của Chứng khoán An Phát sẽ được điều chỉnh.

Trong quý 3, Chứng khoán An Phát chỉ nhận được 109 triệu đồng doanh thu từ các nhà môi giới. Ảnh: ĐTCK

Các cổ đông có cổ phiếu APG trong danh sách “chủ sở hữu chứng khoán” do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thành lập vào ngày 28 tháng 11 năm 2012 có thể tham dự cuộc họp. Đồng thời, các cổ đông không liên quan trực tiếp có thể gửi “thẻ biểu quyết” hoặc ủy quyền cho bên thứ ba cho ban giám đốc bằng thư đăng ký.

Trước đây, một số công ty cũng yêu cầu nghỉ hưu. Các công ty môi giới năm nay bao gồm Chứng khoán Âu Việt và Chứng khoán Sao Việt. Đồng thời, trong nhiều trường hợp, công ty buộc phải từ bỏ hoạt động môi giới do khó khăn tài chính và không tuân thủ, như Chứng khoán Trường Sơn, Chứng khoán Đông Dương và Chứng khoán Hà Nội. Ngoài ra, do một loạt các vụ lừa đảo “lừa đảo và lấy tài sản”, chứng khoán DNNVV đã phải rút khỏi thị trường.

Theo báo cáo tài chính quý 3, doanh thu Amber Amber đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đồng Việt Nam (VND) được chia cho 2 cùng kỳ năm 2011, và 9 tháng tích lũy cũng giảm 43% xuống chỉ còn 5,88 tỷ đô la Mỹ. Trong số đó, thu nhập kinh doanh môi giới chỉ là 109 triệu đồng, thu nhập khác là 1,4 tỷ đồng, và công ty không có thu nhập nào khác.

Mặc dù Amber Securities III Lợi nhuận hàng quý sau thuế âm 784 triệu đồng, công ty vẫn đạt gần 4,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Sáng ngày 7/12, cổ phiếu của công ty AP APG đã được tổ chức với mức giá chuẩn là 2.300 đồng / đơn vị.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?