Việt Nam cần 10 tỷ USD mỗi năm để phát triển năng lượng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ quan điểm này tại Diễn đàn cấp cao Việt Nam ngày 22/7. Dũng cho biết, mặc dù lượng than và năng lượng khí tự nhiên đang giảm, Việt Nam phải nhập một lượng lớn năng lượng thứ cấp (như LNG …), điều này sẽ làm giảm quyền tự chủ năng lượng.

Phát điện để tuân thủ Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị 55 Để phát triển năng lượng hiệu quả và bền vững, Việt Nam phải lắp đặt khoảng 5.000 MW công suất điện mới (bao gồm cả năng lượng tái tạo) vào năm 2025. Điều này mang lại nhiều thách thức về kỹ thuật, hành chính và tài chính.

Trích dẫn một báo cáo từ Ngân hàng Thế giới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng Việt Nam sẽ cần 700 đến 10 tỷ USD mỗi năm. Phát triển năng lượng, chưa kể đến việc phát triển các quỹ cho hệ thống truyền tải điện. Con số này cao hơn 8 tỷ đô la trong giai đoạn trước. Phó Thủ tướng nói: “Chúng ta cần huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển các chính sách năng lượng.” Các đại diện tham dự Diễn đàn năng lượng cấp cao Việt Nam năm 2020 vào ngày 22 tháng 7. Ảnh: Anh Minh

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Trung ương, cũng cho biết, sự tham gia của tư nhân vào phát triển năng lượng sẽ được thúc đẩy trong giai đoạn mới. Ông Bình cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty tư nhân đầu tư vào phát triển năng lượng bao gồm cả truyền tải điện.

Sự độc quyền của nhà nước về phát triển điện vẫn còn rất cao và chính sách giá cả có mức tiêu thụ năng lượng thấp. Nút thắt phát triển năng lượng do các nhà lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế Trung ương công bố không hoàn toàn theo cơ chế thị trường và không tách rời khỏi chính sách an sinh xã hội. Từ góc độ của cơ quan quản lý ngành năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nhận thấy rằng ngoài các doanh nghiệp nhà nước, đóng góp của các ngành kinh tế khác cũng có thể được thực hiện trong thời gian ngắn hơn. So với kỳ vọng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tuyên bố rằng chính phủ sẽ sửa đổi một số luật (luật liên quan đến điện, dầu …) cũng như luật pháp theo luật định và luật mới. Năng lượng tái tạo …, một cơ chế đầu tư và phát triển đặc biệt đã được thành lập để gây quỹ cho việc phát triển các hệ thống truyền tải năng lượng và năng lượng.

Ông nói thêm rằng chính phủ lãnh đạo Bộ Công Thương thúc đẩy sự phát triển của quốc gia. Kế hoạch năng lượng, trong đó xác định rõ quy mô và cấu trúc năng lượng của từng thời kỳ, đảm bảo khả năng cung cấp năng lượng chính, từ đó tăng khả năng tự chủ năng lượng của Việt Nam. Do đó, năng lượng tái tạo sẽ được tăng cường để đảm bảo an toàn ổn định, hiệu quả vận hành hệ thống và bảo vệ môi trường.

“Đây là một yêu cầu đối với cấu trúc năng lượng và giảm dần năng lượng hóa thạch. Phó Thủ tướng nhấn mạnh:” Thông qua năng lượng khí tự nhiên, phát triển hợp lý năng lượng tái tạo để đạt được nền kinh tế carbon thấp. ” Theo ông, những điểm mới trong Nghị quyết 55 sẽ trở thành điều kiện tiên quyết và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng Việt Nam, và sẽ mở ra mới Cánh. Sải bước về phía trước theo hướng phát triển để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Do đó, Bộ Công Thương báo cáo chính phủ xem xét và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để giải thích và làm rõ một số quy định của Công ước. Một số luật chuyên ngành để thiết lập các kênh pháp lý rõ ràng để thu hút tiềm năng to lớn của khu vực tư nhân, đặc biệt là thông qua đầu tư phát triển hệ thống điện và đầu tư lớn hơn vào các lĩnh vực khác nhau của hệ thống năng lượng ở cấp quốc gia. Luật Điện lực cũng là chủ đề nghiên cứu và sửa đổi của cơ quan nhằm cung cấp một cơ sở rõ ràng để phân biệt phạm vi đầu tư giữa nhà nước và khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?