Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng 6,8% GDP vào năm 2020

Đại diện Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 vào sáng 11/11. Ảnh: Ngọc Thắng.

Nghị quyết của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đã được 88,2% đại biểu thông qua. Hầu hết các mục tiêu do Quốc hội đặt ra không thay đổi nhiều so với năm 2019.

Trong cuộc thảo luận về nghị quyết trước đây, một số đại diện đã yêu cầu chính phủ làm rõ lý do cho tỷ lệ này. Thâm hụt thương mại chiếm ít hơn 3% tổng kim ngạch xuất khẩu, nhưng trên thực tế, thặng dư thương mại đã đạt được trong bốn năm qua.

— Bằng cách xác minh nghị quyết dự án của nghị quyết, Ủy ban Kinh tế cho biết: Có nhiều yếu tố không ổn định trong thương mại và tăng trưởng dự kiến ​​sẽ tiếp tục chậm lại. Đồng thời, ngày càng có nhiều xung đột thương mại giữa các quốc gia và xu hướng bảo hộ thương mại đang gia tăng.

Quốc hội phê chuẩn 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội – các gia đình nghèo (theo phương pháp đa chiều nghèo); Chỉ ở những vùng nghèo đói

1-1,5

4

Công nhân đã được đào tạo;

Công nhân được đào tạo, chứng chỉ

65

25

Nông sản và Giá thủy sản đang giảm. Hoạt động sản xuất và chế biến của một số ngành phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu và nguyên liệu phụ trợ. Ngoài ra, tận dụng các cơ hội của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu và tác động của tranh chấp thương mại, dự kiến ​​Việt Nam sẽ có một dòng vốn đầu tư nước ngoài lớn vào năm 2020. Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đã thúc đẩy tăng doanh thu nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu thô.

“Do đó, Việt Nam có khả năng thâm hụt thương mại vào năm 2020”, ông Thanh nói. Do đó, cơ quan xác minh đề nghị Quốc hội duy trì mục tiêu tỷ lệ thâm hụt thương mại và giữ cho tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3% trong nỗ lực đạt được các mục tiêu này. Quốc hội đã ban hành 11 nhiệm vụ theo yêu cầu của chính phủ. Đầu tiên là hợp tác với các chính sách tài khóa và kinh tế vĩ mô để thực hiện chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng để duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. — Theo nghị quyết, chính phủ có trách nhiệm điều chỉnh cơ cấu kinh tế một cách thực chất hơn và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới. Phát triển thương mại nên hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, kiên quyết quản lý giá chuyển nhượng, gian lận thương mại và các nguồn hàng hóa. – Nghị quyết của Đại hội cũng chỉ ra rằng huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị, đẩy nhanh việc phát triển đường cao tốc Bắc Nam, giải phóng mặt bằng sân bay quốc tế Long Thắng và thực hiện các dự án giao thông quan trọng và khẩn cấp để kết nối và mở rộng các vùng và khu vực. — Quá trình phát triển các dự án năng lượng tái tạo phải gắn liền với bảo vệ môi trường, đặc biệt là các dự án năng lượng mặt trời. Trong khi cải thiện khung pháp lý cho giá điện, cần phải đẩy nhanh việc phát triển các dự án mạng truyền tải năng lượng tái tạo.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?