Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt mục tiêu tăng trưởng 5%.

Dự báo của Viện Phát triển Đô thị cung cấp 3 tùy chọn tăng trưởng cho Thành phố Hồ Chí Minh và GRDP sẽ tăng từ 3% đến 5%. Chủ tịch TP HCM cho biết: “Nhưng trong mọi trường hợp, thành phố phải cố gắng đạt mục tiêu tối đa 5%, nhưng không muốn giữ mục tiêu trên 8% ban đầu.” Nguyễn Thanh Phong tổ chức sáu tháng đầu vào sáng 23/7. Tại một cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội.

Trong những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của thành phố đã vượt quá 8%. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, trong nửa đầu năm nay, con số này chỉ là 2%.

Phong nói rằng Covid-19 đã gây ra sự sụt giảm mạnh về tăng trưởng kinh tế vì hai lý do. Trước hết, ngành dịch vụ chiếm hơn 60% tổng cấu trúc của các sản phẩm xã hội và dịch bệnh mới nhất có tác động lớn nhất đến ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành du lịch, lưu trú và khách sạn. Chưa kể thị trường du lịch nước ngoài vẫn chưa khởi động lại, và thu nhập của nhóm này rất quan trọng.

“Năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 8,6 triệu khách du lịch nước ngoài. Thời gian lưu trú trung bình trên đầu người là 3,5 ngày, chi phí từ 145 đến 150 đô la Mỹ mỗi ngày. Chỉ riêng điều này đã có tác động rất lớn đến nền kinh tế của thành phố và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế nói chung. “-Chủ tịch thành phố Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại cuộc họp sáng nay. Ảnh: TTBC Thành phố Hồ Chí Minh – Lý do thứ hai là mặc dù số lượng doanh nghiệp trong thành phố vượt quá 50% doanh nghiệp quốc gia, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ Chiếm hơn 90%, các công ty có vốn thương mại hơn 100 tỷ đồng Việt Nam chiếm hơn 2%. Đồng thời, do Covid-19, các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị phá sản – theo Lê Thị Huỳnh Mai Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sáu tháng đầu tiên của sản xuất công nghiệp năm nay chủ yếu gặp nhiều khó khăn trong thị trường hàng tiêu dùng. Các cuộc đàm phán cho các hợp đồng mới đã bị hoãn lại vì các đối tác sợ rằng căn bệnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh (dệt may và Công nghiệp quần áo, máy móc, v.v.). — Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cao, kinh phí sản xuất và vận hành còn hạn chế. Do đó, do biến động thị trường, sản xuất thấp và hiệu quả thương mại thấp, nó không được nhiệt tình lắm về nguồn nguyên liệu. Ngoài ra, ngành dịch vụ đã bị thu hẹp. Ngoài ra, tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu hẹp, đặc biệt là những nước có kim ngạch xuất khẩu lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bệnh Covid-19, như Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản. Do thế giới chưa tìm thấy vắc-xin để phòng bệnh, nên trong 6 tháng qua, Thành phố New York vẫn phải tính đến mục đích kép là ngăn ngừa dịch bệnh và thực hiện các giải pháp giúp doanh nghiệp khôi phục lại nền tảng của mình. Bộ Kế hoạch-Bộ Đầu tư, Bộ Công Thương giữ nguyên giải pháp đề xuất để hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch bệnh và đề xuất các biện pháp mới trong từng thời kỳ. Dự báo số lượng doanh nghiệp phải ngừng hoạt động do mất đơn hàng, số lượng nhân viên mất việc … Chủ tịch khu vực phải nắm bắt những khó khăn của gia đình kinh doanh để giải quyết những khó khăn hoặc báo cáo trong phạm vi quyền lực của mình. ” “Số lượng công ty ở một khu vực nhất định của Thành phố Hồ Chí Minh đôi khi nhiều hơn số lượng công ty trong một tỉnh. Do đó, các nhà lãnh đạo khu vực nên xem xét và ngồi lại với các công ty lắng nghe cẩn thận. “Phong nói.

Fan Honghong, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nói rằng thu ngân sách quốc gia trong sáu tháng đầu năm là 164,503 tỷ đồng, đạt 40,54% ngân sách. Nó chiếm 86,59% cùng kỳ. Đây là một vấn đề của thành phố.

Trước đó, chủ tịch ủy ban người dân thành phố, đã đề xuất các giải pháp tăng cường cho nhiều bộ phận và cơ quan khác nhau để thu hồi doanh thu và giảm chi tiêu. Đảm bảo rằng mục tiêu thu ngân sách được phân bổ. Feng nói: “Chúng tôi phải cố gắng hết sức để không quên thành phố và Nhân dân cả nước chịu trách nhiệm nặng nề. “Ông nói rằng điều này rất quan trọng khi đầu tư vào chi tiêu đầu tư công, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu chung và sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của thành phố. Ông yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư giám sát chặt chẽ xem có cần chuyển tiền hay không.” Trước ngày 15 tháng 10, tỷ lệ thanh toán trung bình của các đơn vị đầu tư công phải lớn hơn 80%. “Theo các nhà lãnh đạo thành phố, một mặt, nó sẽ cải thiện môi trường đầu tư và mặt khác nó sẽ tăng tốc chi đầu tư công, tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp nhà nước và nhà nước, và tăng trưởng sẽ được cải thiện.

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?