PVFC dự kiến ​​sẽ đạt 72,5 tỷ đồng (không bao gồm cổ tức)

Theo tài liệu (mã chứng khoán: PVF) của Đại hội đồng cổ phần thường niên của Tổng công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 18/5, mục tiêu doanh thu năm 2013 là 5,017 tỷ đồng, chỉ tăng 73% so với năm 2012. Dự kiến ​​sẽ tăng 35% lên 72,5 tỷ đồng.

PVFC cho biết họ vẫn đang trong quá trình sáp nhập với các ngân hàng phương Tây. Do đó, kế hoạch 2013 không dựa trên mô hình sáp nhập. Do đó, mặc dù đặt mục tiêu lợi nhuận, công ty vẫn dự kiến ​​sẽ tiếp tục cung cấp cổ tức 0 TEA trong năm 2013. Trước đó, PVFC đã xác nhận trong báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 rằng theo kế hoạch điều chỉnh, PVFC sẽ không chia cổ tức, ngay cả khi lợi nhuận sau thuế trước cuối năm đạt gần 54 tỷ đồng. -Trong năm 2013, tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị PVFC và Ban kiểm soát dự kiến ​​là 6,38 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 7 tỷ đồng năm 2012. -Về nội dung sáp nhập Theo đề xuất, PVFC sẽ phải hủy niêm yết trên sàn hợp tác với các ngân hàng phương Tây. Trước đó, vào tháng 4, Ngân hàng West Bank vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các cổ đông đã đồng ý sáp nhập với PVFC.

Theo dự thảo hợp đồng sáp nhập, tài sản được hai bên chuyển sang ngân hàng sáp nhập tổng cộng 9 nghìn tỷ đồng (vốn cổ phần), tương đương 900 triệu đồng. Một cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng. Sau khi sáp nhập, các cổ đông cũ của cả hai bên đã được trao đổi cho các cổ đông sở hữu cổ phần của ngân hàng mới và tất cả các quyền bình đẳng.

Tại cuộc họp PVFC này, công ty cũng sẽ tham khảo ý kiến ​​của các cổ đông về các vấn đề tương tự liên quan đến việc sáp nhập. Tính đến cuối năm 2012, tài sản và vốn của PVFC là 8,773,6 tỷ đồng, giảm 1 nghìn tỷ so với cuối năm 2011 .

Ngọc Tuyền

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?